Revestiments de Façanes

Al tractar-se de productes de capa més gruixuda, segons suport, es convenient emprimar amb fixadors (veure 02 Preparacions i 03 Impregnacions i consolidants). També accepten capes intermitges amb pintura plàstica siliconada SILART per la poca retracció o NEW TEC PLIOART per la seva elevada transpiració, entre d’altres.