Fàbrica

La situació geogràfica a la comarca de la Noguera, LLeida al terme municipal de Balaguer, ens aporta tot un seguit de beneficis quant a estratègies tant pel que fa al cost/producció com per la facilitat d’arribar als nostres principals mercats, ja que estem ben comunicats amb el nord i l’interior de la Península, amb l’àrea metropolitana de Barcelona i el seu port, i estem a un pas de la frontera, camí de tot Europa.

L’espai de què disposem, amb una superfície de més de 26.000 m2, dels quals 5.500 són edificacions, ens ofereix un àrea de treball excel·lent per realitzar les nostres activitats.

Administració i gestió

La central de Balaguer, on tenim les oficines principals, és on generalment es tracten els temes comptables, els suports informàtics, la gestió de compres i els aspectes financers amb el màxim de rigor.

Laboratori

Aquest és un àmbit pel qual tenim especial cura. I és per aquest motiu que procurem tenir personal altament qualificat, que s’actualitza constantment en diferents aprenentatges dins del món de la química i la tintometria, i ens esforcem per dotar-nos de tota la maquinària necessària per poder assegurar l’èxit dels nostres productes.

És en el laboratori on el departament tècnic que engloba el R+D+I, el control de qualitat de les primeres matèries, el control de productes acabats, el S.A.T. on s’analitzen els problemes i s’estudien les solucions, on s’obté la capacitat de resolució específica per a cada cas.

La tecnologia i el coneixement prenen sentit dins d’aquest entorn, punta de llança de la nostra companyia.

Màrqueting

La feina ben feta es manifesta en la qualitat dels fulls tècnics, on es pot trobar informació detallada dels nostres productes.
Els fulls de seguretat són una eina imprescindible per a la comercialització de productes químics en l’actualitat.

Disposem de certificacions UNE 48243:2007 en moltes de les nostres pintures.
La carta de colors ARTIC és un instrument molt ben trobat, ja que es crea a partir d’anys d’experiència i estadístiques dins del món de la rehabilitació d’interiors i exteriors. Feta amb pintura de veritat (no amb litografia) i amb extensions grans, permet visualitzar el joc de contrastos del resum dels tons de què consta.

Catàlegs de productes
Quadrípti de descripció de les principals especialitats Artic.
Catàlegs de processos Restauració i aïllament de façanes, impermeabilització, paviments, conservació industrial, decoració,… Mostres físiques de diferents processos.

Depuradora

És el final del circuit de cada un dels processos productius descrits.

El resultat és una fàbrica totalment respectuosa amb el medi ambient i la sostenibilitat i les normes vigents que hi fan referència.

Expedicions

El magatzem de productes acabats, completament informatitzat, amb una gran capacitat d‘estoc i gestionat eficientment ens aporta agilitat i dinamisme, i alhora ens manté a prop dels nostres clients.

Producció

L’entrada de mercaderies es realitza de forma automatitzada i sense manipular les resines i els àrids, que després farem servir per a la producció de les pintures i revestiments. Arriben amb camions cisternes i passen per tot un seguit de conductes fins a les sitges, on queden emmagatzemats.

La resta de primeres matèries, envasos, etc. estan desats en la nau contínua, estratègicament col·locades segons les línies de producció.

La capacitat productiva està dividida segons el tipus de producte que s’ha de fabricar i la quantitat.

Es tracta d’un sistema informatitzat de producció, envasat, paletització i embalatge de productes base aigua.
Des del punt de control es donen les instruccions per elaborar el producte pertinent.
Un cop donat el vistiplau, es pitja el botó per començar el funcionament. Des de les sitges s’envien les matèries primeres fins a les cubes, on es produeix la pintura a base de dispersió.
Un cop passat el control de qualitat, el procés continua de forma automàtica: s’embassa, es paletitza, s’embala i es diposita en el magatzem de productes acabats i expedicions.
El resultat és una capacitat productiva, només en aquesta línia, d’unes 120 tones diàries.

A causa de la nostra gran gamma de productes, n’hi ha tot un seguit que mereixen una atenció especial i que gaudeixen d’un valor afegit, per la qual cosa són mimats i es produeixen en cubes de 200 a 1500 litres, amb un format menys automatitzat, però que garanteixen una qualitat extraordinària, altament reconeguda.

Dispersadors de velocitat variable, molins d’elevada tecnologia i filtratge, tot el necessari per obtenir uns acabats d’alta qualitat, quant a finor i lluentor, sense oblidar les diferents prestacions de cada un dels fabricats.

Es tracta d’una producció especialitzada de morters en pols, de materials molt concrets, especialment concebuts per a restauració de façanes i paviments, que dóna com a resultat uns productes molt personalitzats de gran valor afegit.

Tota l’elaboració de brea conté unes característiques especials que ens obliguen a treballar en reactors específics independents de la resta de línies de producció.

Magatzems distribudors

Un cop la pintura i els altres productes arriben als nostres magatzems, la nostra obsessió és donar el màxim servei i d’estar el més a prop possible dels nostres clients. Trobareu més informació als apartats SERVEIS i CONTACTE de la web.

NEWSLETTER

Vols rebre totes les nostres notícies i novetats al teu email?

Apunta’t!