ARTIGUM GEL FIX

Ref. 07321

Revestiment elastomèric transparent i impermeable. Indicat per a la reparació, protecció i impermeabilització de façanes i cobertes amb acabats vitrificats, tipus gresite i llosetes, així com, pedres i pissarres, on calgui un acabat transparent. Segellat de ceràmica sanitària eliminant juntes i protegint del despreniment. Sobre suports ceràmics, netejar i matisar amb STONEART. Pot reforçar-se armant amb la malla ARTIMAT FIX de fibra de vidre que queda completament absorbida, transparent i que unifica entroncaments i solapaments. Per evitar l’adherència de la brutícia exterior, envernissar amb BARTICRIL PUR. Es pot repintar també amb acabats opacs. Es també un excel·lent consolidant i protector del formigó. 03063. COV 7g/l – 2010 140g/l

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

Descripció

Elastòmer impermeabilitzant transparent. Sobre vitrificats i llosetes.