ARTIGUM FACHADAS

Ref. 07033

Revestiment impermeable amb lligant acrílic elàstic texturitzat. Multi funcional. Anticarbonatació. Transpirable. Absorbeix fissures de fins a 2 mm. Es pot armar amb malla reticulada. Gran poder de farciment i homogeneïtzació de superfícies molt irregulars. S’aconsegueixen gruixos de 1 – 1.5 mm. Diferents acabats rugosos, picats, gotelé,… Compost amb partícules minerals buides, amb aire a molt baixa pressió, te un poder de transmissió tèrmica i acústica molt baixes i un gran poder d’aïllament. Manté els suports calents i secs donant confort als interiors. Es lleuger. Còmoda aplicació. Blanc i colors. COV 4g/l – 2010 40g/l

Certificat d’ anticarbonatació segons UNE-EN 13295:2005 i de marcatge CE segons UNE-EN 1504-2:2005

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / CERTIFICACIÓ (Anti-Carbonatació) / CERTIFICACIÓ (Marcatge CE)

Descripció

Acrílic elàstic texturitzat. Absorbeix fissures. Blanc i colors.