ARTIGUM LISO FACHADAS

Ref. 07034

Revestiment impermeabilitzant elàstic llis. Amb lligant acrílic, conté partícules minerals buides i fibres natural, que reforcen la seva lleugeresa. Impermeabilització, decoració i aïllament de façanes i interiors. El seu gruix de capa i la seva elasticitat, permeten absorbir les micro fissures de fins a 1 mm. Es pot armar amb malla reticulada. Uniformitat d’acabat, corregeix deficiències del suport. Anticarbonatació. Transpirable. Sense possibilitat d’esquarterat a l’envellir. Elevada resistència a l’alcalinitat, a la llum solar, a les altes condensacions i en climes extrems. Mat. Blanc i colors. COV 3g/l – 2010 140g/l

Certificat d’ anticarbonatació segons UNE-EN 13295:2005 i de marcatge CE segons UNE-EN 1504-2:2005

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / CERTIFICACIÓ (Anti-Carbonatació) / CERTIFICACIÓ (Marcatge CE)

Descripció

Revestiment impermeable elàstic. Omple microfissures. Anticarbonatació.