ARTICRIL SATIN

Ref. 04023

Pintura plàstica setinada a base de copolímers acrílics. Molt noble a la vista amb acabat altament sedós per a decoracions interiors i exteriors. Netejable, resistent al frec humit, superior a 8.000 dobles passades. Suavitat d’un esmalt, prestacions sanitàries. Excel·lent per aplicacions en centres mèdics, farmacèutics, hospitals, escoles…, on es requereixi d’una baixa toxicitat i baix cov. Mínim manteniment. Exteriors i façanes en ambients agressius, industrials, marins, contaminats o humits. Protecció anticarbonatació del formigó. Impermeable. Additivat amb ADITOR PU ( 08 Complements ) es resistent a l’aigua estancada. Resistència als fongs. Fàcil aplicació. Elevat rendiment, flexible, excel·lent cobriment. Blanc i colors. COV 20g/l – 2010 100g/l

Certificat d’anticarbonatació segons UNE-EN 13295:2005 i marcatge CE segons UNE-EN 1504-2:2005

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / CERTIFICACIÓ (Anti-Carbonatació) / CERTIFICACIÓ (Marcatge CE)

Descripció

Copolímers setinada. Interiors i façanes. Anticarbonatació. Blanc i colors.