POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir més informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.

ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. amb C.I.F. A-25.437.187 és responsable de l’tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser demanades a través del lloc web.

ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte de l’tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

Finalitat del tractament de les dades

Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordats contractualment així com poder informar sobre els nous productes i serveis.

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis del web www.articsa.net, es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Dades recaptats per a la prestació d’un servei

Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d’un servei seran els mínims exigibles per poder elaborar el contracte així com per poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals.

Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

Dades recollides per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web

Les dades personals recollides a través del formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta a l’acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

Exercici dels drets

D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la adreça postal (ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA SA, Ctra. de Gerb, 51-73, 25600 Balaguer, Lleida) o als el correu electrònic info@articsa.net.

Per a l’exercici dels drets s’ha d’identificar mitjançant la presentació del seu DNI.

Destinataris

ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. informa als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, els destinataris de les seves dades poden ser empreses de el grup, empreses de solvència patrimonial (en el cas d’impagaments, comunicats mitjançant els procediments i garanties que estableix la normativa vigent) així com determinats encarregats de l’tractament necessaris per a la correcta prestació dels serveis.

ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades

Variació de les dades

Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. Igualment podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agdp.es.