REVERTICRIL

Ref. 07062

Morter acrílic flexible al siloxà. Especialment indicat per a la impermeabilització i decoració de façanes. L’aplicació projectada o a llana, permet diferents acabats texturats. El contingut en siloxà li aporta un caràcter hidròfug i anti adherent. Cobreix fàcilment micro esquerdes. Ideal per a regularitzar suports. Excel·lent resistència a la intempèrie i bona adherència sobre formigó, morters, fibrociment, etc… Transpirable al vapor d’aigua i impermeable a l’aigua de la pluja. Blanc i colors. COV 4g/l – 2010 140g/l.

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

Descripció

Morter acrílic flexible al siloxà. Impermeabilització i decoració de façanes.