Paviments

Home/Paviments

Cal controlar els graus d’ humitat i absorció, dels diferents suports, així com el seu estat, situació i us, per escollir.