ARTIMIX 3

Ref. 10593

Morter auto extensible per a l’anivellament i recrescut de paviments. Amb lligams hidràulics. Per a la creació de paviments continus. Alta resistència mecànica amb mínims gruixos, des de 1 mm fins a 1 cm ( en dues capes ), recomanats entre 2-4 mm. Dilució aprox. 25 Kgs + 7 litres ( 1 part ARTICRIL RESIN 6 + 3 parts d’aigua ). Emprimar el suport i entre capes amb la mateixa barreja. Resistent a l’aigua, als detergents àcids, alcalins i desinfectants. Accepta acabat amb pintures i vernissos mono i bi-components, epoxi, acrílics, poliuretans, clorocautxos… Consulteu els temps de pintat en cada cas. Per a la renovació de paviments de ciment i formigó absorbents, en tota mena pàrkings, locals i indústries. Estendre amb llana dentada i desairejar amb corró de pues. Excel·lent anivellament, acabat setinat. Color Gris. Altres colors sota comanda mínima de 600 kg.

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

Descripció

Morter auto extensible per a paviments. Anivellació irregularitats.