ARTIPOX BV-2C

Ref. 11533

Resina epoxídica de baixa viscositat per al segellat i consolidat del suport. Dos components. Especialment indicada per a la consolidació i preparació de paviments epoxi continus autoanivellants ARTIPOX AN-2C i sistemes multicapa ARTIPOX RESIN-2C acolorits o transparents. Gran penetració, humectació i adherència. D’aplicació en indústries químiques, farmacèutiques, càrniques, magatzems escorxadors, cambres frigorífiques, etc .., en qualsevol superfície horitzontal o vertical quan s’exigeix resistència mecànica o sanitària … Sota comanda mínima de 100Kg (Comp A). COV 135g / l – 2010 500g

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT(A) / FITXA DE SEGURETAT (B)

Descripció

Resina epoxídic de baixa viscositat per al segellat del suport.