ARTICRIL RESIN 6

Ref. 10031

Resina polivalent reactiva en solució aquosa d’elevada concentració. Millorant de morters hidràulics, actua com a elastificant ,evita la tendència a esquerdar-se i la formació de fissures. Plastifica els morters, evitant retraccions, millorant-hi la fluïdificació i dotant-los de majors resistències a la compressió i l’abrasió. Pont d’unió entre formigons, estucs o morters antics i nous, millorant la seva adherència. Espolvorejar-hi ciment entre capes. Dilució 1/3 aigua. COV 1g/l – 2010 30g/l

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

Descripció

Millorant morters hidràulics. Adhesió fons. Dilució 1 / 3 aigua.