ARTIDUR X-100 2C

Ref. 11165

Poliuretà aromàtic bi-component. Paviments industrials i pàrquings. Molt indicada per un trànsit intens. Brillant, molt decorativa i resistent. Interiors. Exteriors protegits de la llum solar segons color. Ràpid assecatge, repintable en 2-3 hores. Transitable en 6 hores. Vehicles 24 hores. Fàcil aplicació. Auto emprimable, sobre suports molt porosos o disgregats aplicar una primera capa impregnant diluïda entre un 40-70% amb DISOLPUR o segellar amb ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40. Elevada resistència a l’abrasió, aigua i a vessaments de productes químics, olis, greixos, gasolines. Pàrquings, magatzems i naus industrials. Aplicar en llocs ventilats o usant màscares protectores. Colors estàndard Gris, Verd i Vermell anglès. Resta de colors mitjos i intensos. COV 420g/l – 2010 500g/l.

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / FITXA DE SEGURETAT (catalitzador)

Descripció

Poliuretà per paviments industrials i pàrquings interiors.