ARTIPOX GLASS – 2C

Ref. 11532

Vernís epoxi autoanivellant 100 % sòlids. Semblants característiques que ARTIPOX AN 2C, però transparent. Acabat del procés multicapa amb quars color. Manté el volum després l’assecatge, no revé. Possibilitat d’acabats antilliscants. Envernissats verticals i horitzontals. Sobre pintures epoxi, millora la finor i l’anivellament. Sota comanda mínima de 100Kg (Comp A). COV 80g/l – 2010 500g/l

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT (A) / FITXA DE SEGURETAT (B)

Descripció

Epoxi 100% sòlids transparent. Acabat dels processos multicapa.