ARTIPUR SELLADOR

Ref. 08063

Capa segelladora sobre superfícies poroses, absorbents o irregulars. S’aplica com a preparació del PROCÉS ARTIPUR, tant en acabats en color com transparent. Evita micro fissures o petits esquarteraments homogeneïtzant l’absorció entre les juntes en els enrajolats, facilitant la formació de la pel·lícula elàstica amb els elastòmers ARTIPUR. En qualsevol suport i circumstància, per assegurar un bon ancoratge, es recomanable afegir un 1% d’ADITOR PU promotor d’adherència . COV 28g/l – 2010 30g/l

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICAFULLA SEGURETAT

Descripció

Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR.