NEW TEC SUELOS 2C

Ref. 13055

Pintura epoxídica sanitària bi-component en base aigua. Paviments interiors sotmesos a abrasió moderada. Protecció anticarbonatació del formigó en interiors. Parets i murs descontaminables. Fàcilment netejable. No vitrifica. Tenaç. Ideal per acabar en els processos EPOCRIL-3C sobre sòls humits. Amb prestacions similars a les altres bi-components en quan a adherència i a resistències químiques i mecàniques, però al ser base aigua, no fa olor al aplicar-se, el que la converteix en indispensable per a treballs en indústries alimentàries, cellers, centres mèdics, recintes tancats o poc ventilats. Acabat lluent. Blanc, estàndard i colors. Baix COV 18g/l – 2010 140g/l

Certificació de reacció al foc de revestiments de sòls segons UNE-EN ISO 11925-2:2011 i UNE-EN ISO 9239- 1:2011 obtenint la classificació CLASE BFL-S1, de reacció al foc genèric segons UNE -EN 13823:2012+A1 :2016 amb classificació CLASE B-S1,D0 de duresa (pèndul Persoz) segons UNE EN ISO 1522, brillo segons UNE EN ISO 2813, abrasió Taber s/ segons ASTM D 4060, i marcatge CE segons UNE-EN 1504-2:2005

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT(A) / FITXA DE SEGURETAT (B) / CERTIFICACIÓ (reacció al foc) / CERTIFICACIÓ (reacció al foc) / CERTIFICACIÓ (duresa, brillantor, abrasió) / CERTIFICACIÓ (marcatge CE)

https://www.articsa.net/wp-content/uploads/2021/11/NT-Suelos-Agua-potable.pdf / CERTIFICACIÓN (agua potable)

Descripció

Epoxi aigua resistent a l’abrasió i contaminació. Anticarbonatació.