Acabats Protectors: veladures i opacs capa fina

Home/Restauració Façanes - Conservació Patrimonial/Acabats Protectors: veladures i opacs capa fina

Màxim respecte a les textures dels paraments verticals existents. Màxima transpirabilitat. Llarga durada.