PLIOART IMPREGNACIÓN

Ref. 06131

Impregnació consolidant d’alta penetració per a tota mena de materials de construcció. Segellador de l’absorció de fons pulverulents. Producte homogeneïtzador dels suports, evita diferències d’empalmaments i color dels acabats . Fixador excel·lent de monocapes deteriorats, fibrociment disgregat,morter o estuc de ciment o de calç, de l’obra vista, maó, formigó. Pot estovar les pintures acríliques velles mal adherides i fixar les que estan en bon estat. Transpirable. Tractar el fons sense saturar. Augmenta lleugerament el to del suport. Ideal per acabar amb PLIOART, amb la que es pot barrejar per crear veladures o capes intermitges. COV 742g/l – 2010 750g/l

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

Descripció

Impregnació consolidant. Segellador de l’absorció per acabats PLIOART.