EPOCRIL FH-3C

Ref. 08051

Emprimació epoxídica per a superfícies de ciment humides o seques previ al revestiment. Tres components. Gran adherència (també ferro armat). Protecció contra humitats. Transpirable. Farciment juntes. Impermeabilització interior /exterior. Recintes sense ventilar: fosses, galeries, túnels, soterranis, sòls… Repintable amb pintures mono i bi-components. Imprescindible en sòls amb humitat residual. Color marfil. Sota comanda mínima, consultar.

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / FITXA DE SEGURETAT (catalitzador)

Descripció

Emprimació suports humits de ciment. Base aigua.