TIXOART W

Ref. 01015

Tixotròpica monocapa a l’aigua. Aïllament de taques de fum, greix, verdet, sucs de fruites, taques alimentàries, retoladors, begudes, nicotina, humitat residual. Sobre antigues pintures plàstiques i sintètiques envellides i groguenques . En superfícies molt contaminades s’utilitza com emprimació per a pintures plàstiques i esmalts preferiblement a l’aigua. Elevat poder de cobertura. No presenta sagnat quan s’aplica sobre super- fícies de quitrà i bituminosos. Sense olors ni contaminació durant l’aplicació es pot utilitzar en cuines, bars, restaurants, ind. alimentàries en funcionament… Resistent a la floridura. Es pot deixar com acabat. Blanc neu permanent i mat. COV 35g/l – 2010 40g/l

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

Descripció

Tixotròpica anti taques i segelladora. Base aigua.