Descripció

Ref. 10034

Imprimació rugosa amb excel·lent adherència en múltiples suports de la construcció, inclosos suports sense porositat.

Gràcies a la seva excel·lent adherència i a la seva rugositat, actúa com a pont d’unió entre suports i morters de ciment, guix o calç. Resistent a l’alcalinitat del ciment. Especialment indicat com a imprimicació d’ ARTIMIX 20 (Microciment), morters autonivellants o d’altres morters d’acabat. També sobre formigons llisos i/o vibro-compactats. Ràpid assecatge. Es recomana aplicar el morter després de 24h màxim de la imprimació; en cas contrari, assegurar-se de que la superfície està completament neta i excenta de pols. En la major part dels casos una capa de 0.250-0.350KG/m² és suficient. Fàcil aplicació. Mínima olor i toxicitat.