ARTIPOX FA-2C

Ref. 12512

Emprimació anticorrosiva per a ferros, en base dissolvent. Bi-component. Pont d’unió, amb excel.lent adherència per a metalls no ferris, galvanitzats, inoxidable, alumini, coure, aliatges lleugers ,… Resisteix ambients agressius i l’abrasió. Recomanat repintar amb ARTIDUR A-2C. Substitueix amb avantatges al Wash primer. Color Blanc. COV 485g/l – 2010 500g/l

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT (no disponible)

Descripció

Imprimació polivalent elevada adherència. Superfícies sense porus.