ARTIDUR GALVÁNICO GRIS

Ref. 12168

Antioxidant de gran duresa a base de pols de zinc micronitzat. Galvanització en fred del ferro. Extraordinària adherència sobre qualsevol superfície metàl.lica desoxidada. Aconsellable el repintat amb poliuretans ARTIDUR A 2C abans de 20 hores. Forma un sistema extremadament durador (mes de 20 anys segons ambient). Màxima resistència a la corrosió de l’acer. Per protegir armadures de ferro que seran tapades amb morters o formigó. COV 315g/l – 2010 350g/l

ARTIC pinturas

https://www.articsa.net/wp-content/uploads/2021/03/FTA-ArtidurGalvanicoGris-12168-2021-ISO.pdfhttps://www.articsa.net/wp-content/uploads/2021/03/MSDS-ARTIDUR-GALVÁNICO-GRIS-Cast.pdf

Descripció

Antioxidant de gran duresa. Galvanització en fred.