Per desig de l’Alta Direcció, el Gestor de Qualitat ha establert i coordinat la implantació d’un Sistema de Qualitat damunt la base dels requisits de la Norma UNE-EN-ISO9001:2015 “Sistemes de Gestió de la Qualitat”.

ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA S.A, en el seu afany per oferir serveis i productes de qualitat, compta amb professionals amb una llarga experiència en el sector de les pintures i els revestiments.

L’abast del sistema de gestió de qualitat d’ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA, S.A. és per a l’activitat d’I+D+I, fabricació, venda, distribució i exportació de pintures i revestiments industrials.

El Sistema de Qualitat té com a finalitat la satisfacció dels clients d’ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA, S.A., gràcies a l’acompliment dels requisits establerts amb els clients, en els terminis i preus fixats, basats en l’anàlisi de processos i valoració de riscos.

Per aconseguir aquest fi cabdal, tota l’organització està implicada en oferir productes clarament diferenciadors de la resta de productes del mercat, per aquest motiu, tenen un paper destacat tots i cada un dels treballadors i col·laboradors de la nostra organització.

ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA S.A. és conscient que per aconseguir la satisfacció del client és necessària una bona coordinació i gestió interna de l’empresa amb la col·laboració i beneplàcit de tots els seus treballadors, per això, amb la implantació del Sistema de Qualitat, assumeix els següents compromisos:

 • Assegurar als nostres clients la Qualitat i la gestió de la nostra empresa, que es fa conforme a la Norma Internacional ISO 9001-2015.
 • L’acompliment dels requisits oferts als nostres clients, consolidant la confiança en la nostra organització.
 • Millora contínua dels processos, procediments i equips per a mantenir una producció flexible i capaç d’adequar-se als requeriments dels nostres
 • Assignació eficaç de funcions i responsabilitats i lideratge en l’organització.
 • Conscienciació i motivació del personal de l’organització, sobre la importància de la implantació i desenvolupament d’un Sistema de Qualitat.
 • Tractament de les incidències i no conformitats per aconseguir la major satisfacció dels nostres clients.
 • Garantir l’acompliment dels requisits legals que afecten a les nostres activitats, especialment a les condicions de seguretat dels productes que comercialitzem.
 • Abordar els riscos i oportunitats, a partir de la comprensió del context d’ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA, S.A., i les expectatives i necessitats de les parts interessades, tant internes com externes.
 • Formació necessària de tot el nostre personal per al correcte desenvolupament de totes les activitats, tant productives com empresarials.
 • Seleccionar els proveïdors i col·laboradors que ofereixin un servei i uns productes d’alta qualitat per als nostres clients, garantint l’acompliment dels requisits
 • Màxima garantia i servei post-venda de tots els nostres productes.
 • Minimitzar els costos d’emmagatzematge i distribució, per oferir als nostres clients els millors preus, fiabilitat i rendibilitat a llarg termini, gràcies a l’aposta per productes de molt alta.
 • Assessorament especialitzat, des de la fase prèvia a la compra fins a l’aplicació dels nostres .
 • En les activitats dutes a terme per ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA, S.A., es tenen en compte la satisfacció, benestar i suggeriments dels nostres treballadors, així com, la claredat i la confidencialitat dels nostres.
 • Tota aquesta activitat industrial haurà de buscar la minimització de residus, així com, complir les normatives establertes de seguretat i salut laborals.

Aquesta Política de Qualitat proporciona un marc de referència bàsic per establir i revisar els objectius de qualitat concrets que facin que la nostra organització millori contínuament.

ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA, S.A., amb el seu Sistema de Qualitat, vol demostrar als seus clients la seva preocupació i compromís per la Qualitat i aconseguir una garantia de futur que només les organitzacions competitives i a l’avantguarda en el mercat poden oferir, sense oblidar, en cap moment, la missió i valors de l’empresa.