català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES

(a-z): llistat per ordre alfabètic

*L'anagrama identifica els productes que poden ser colorejats en el SISTEMA ARTICOLOR.POLÍTICA DE QUALITAT D'ARTIC (PDF)

Certificacions d’ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.:

cert_ISO certificat_APPLUS certificat_OTEC

12100 - ACEITE DE TEKA: Protecció i renovació de fustes, especialment tropicals.
06091 - ACIART: Neteja i mordentat de superfícies de ciment.
09131 - ACUARIS ANTIALGAS: Piscines antilliscant.
19095 - ADIFER ACTIVADOR DE HORMIGON: Oxidació controlada del formigó, ciment i similars.
19505 - ADITOR PU: Additiu promotor d’adherència.
19094 - ADITOX ACTIVADOR DE OXIDO: Ràpida oxidació enèrgica de superfícies ferroses.
01113 - ANTIOXIDANTE PREART: Emprimació sintètica anticorrosiva per a ferros.
12115 - ANTIOXIDANTE S/R: Emprimació sintètica anticorrosiva per a ferro de ràpid assecat.
19593 - ANTISKID: Additiu antilliscant de granulometria controlada. Tot tipus de pintures.
07031 - ARTEX: Revestiment acrílic rugós. Façanes. Blanc i colors.
07032 - ARTEX LISO: Revestiment acrílic llis. Obres públiques.
01095 - ARTIBIT: Emulsió bituminosa impermeabilitzant.
04021 - ARTICRIL CONCORD: Copolímers acrílics. Molt elevat rendiment i duresa. Us professional. Blanc.
04032 - ARTICRIL INTER-EXTER: Pintura acrílica interior / exteriors protegits Especial airless.
04022 - ARTICRIL MILLENIUM: Pintura / Revestiment acrílic. Interiors i façanes. Blanc i colors.
10031 - ARTICRIL RESIN 6: Millorant morters hidràulics. Adhesió fons. Dilució 1 / 3 aigua.
04023 - ARTICRIL SATIN: Copolímers setinada. Interiors i façanes. Anticarbonatació. Blanc i colors.
04024 - ARTICRIL SILOXANO: Revestiment acrílic façanes amb siloxà. Hidròfug. Blanc i colors.
11031 - ARTICRIL SPORT: Paviments esportius. Base aigua. Colors.
02161 - ARTIDUR A-2C: Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Multiús. Blanc i colors.
02162 - ARTIDUR A-2C SATIN: Poliuretà alifàtic de llarga durada. Multiús. Blanc i colors.
12168 - ARTIDUR GALVÁNICO GRIS: Antioxidant de gran duresa. Galvanització en fred.
06164 - ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40: Fixador de poliuretà. Suports disgregats.
11165 - ARTIDUR X-100 2C: Poliuretà per paviments industrials i pàrquings interiors.
14108 - ARTIGRAS: Netejador de greixos i pintures.
08021 - ARTIGUM: Membrana elàstica impermeable. Ambients agressius. Anticarbonatació.
08023 - ARTIGUM AUTOARMADO: Membrana elàstica impermeable fibrada. Ambients agressius.
07033 - ARTIGUM FACHADAS: Acrílic elàstic texturitzat. Absorbeix fissures. Blanc i colors.
07321 - ARTIGUM GEL FIX: Elastòmer impermeabilitzant transparent. Sobre vitrificats i llosetes.
07034 - ARTIGUM LISO FACHADAS: Revestiment impermeable elàstic. Omple microfissures. Anticarbonatació.
08022 - ARTIGUM TOP: Protecció transitable en PROCÉS ARTIGUM. Blanc i colors.
02117 - ARTILAC AO: Esmalt antioxidant sintètic uretanat setinat. Blanc i colors.
02115 - ARTILUX AO: Esmalt antioxidant sintètic uretanat brillant. Blanc i colors.
02118 - ARTILUX AO MATE: Esmalt antioxidant sintètic uretanat mat. Blanc i colors segons comanda.
08991 - ARTIMAT: Geotèxtil per a armat de l’ARTIGUM.
07991 - ARTIMAT FIX: Geotèxtil armadura ARTIGUM GEL FIX.
10598 - ARTIMIN A: Morter impermeable en dipòsits aigua potable i cisternes.
10593 - ARTIMIX 3: Morter auto extensible per a paviments. Anivellació irregularitats.
10594 - ARTIMIX 4: Morter lleuger de restauració. Recuperació o creació de volums. Façanes.
10596 - ARTIMIX 5: Morter de calç aèria mixt amb àrids especials i additius modificadors.
10597 - ARTIMIX 5 LISO: Com ARTIMIX-5, però d’acabat llis.
15592 - ARTIMIX 9 - 2C: Morter flexible impermeabilitzant. Revestiment plaques aïllants.
15591 - ARTIMIX 9 COLA - 2C: Morter enganxat plaques aïllants en PROCÉS ARTICTHERM.
10592 - ARTIMIX 20 MICROCEMENTO: Revestiment microciment hidràulic. Gran adherència i duresa.
10588 - ARTIMIX 111 2C: Morter cimentós flexible impermeabilitzant d’elevat gruix.
04033 - ARTIPLUS: Plàstica acrílica per a interior. Especial Airless.
08091 - ARTIPOS 15050: Barrera d’humitats capil·lars. Mineralitzant.
11534 - ARTIPOX AN-2C: Revestiment epoxídic auto anivellant 100% sòlids.
11511 - ARTIPOX AS-2C: Pintura epoxi. Paviments antipols.
11533 - ARTIPOX BV-2C: Resina epoxídic de baixa viscositat per al segellat del suport.
12512 - ARTIPOX FA - 2C: Imprimació polivalent elevada adherència. Superfícies sense porus.
11532 - ARTIPOX GLASS-2C: Epoxi 100% sòlids transparent. Acabat dels processos multicapa.
19592 - ARTIPOX MC-2C: Massilla mitja canya epoxídic per aplicació en arestes, juntes, sòcols.
11531 - ARTIPOX RESIN-2C: Impregnació multicapa. Resina de segellat, barreja i farcit amb àrids.
08061 - ARTIPUR COLORES: Membrana impermeable elàstica de poliuretà base aigua. Trepitjable.
08065 - ARTIPUR FLEX: Membrana elàstica impermeable de poliuretà alifàtic. Anticarbonatació.
08063 - ARTIPUR SELLADOR: Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR.
08064 - ARTIPUR SUELOS: Protecció transitable amb abrasió moderada. Anticarbonatació.
08062 - ARTIPUR TRANSPARENTE: Com ARTIPUR COLORES però transparent i brillant.
07052 - ARTISIL: Silicat. Pintura mineral amb silicats naturals.
07053 - ARTISIL IMPREGNACIÓN: Fixador consolidant a base de silicats i / o diluent de l’ Artisil.
03112 - BARNIZ INTEMPERIE: Vernís sintètic brillant ambients agressius.
03063 - BARTICRIL PUR: Vernís poliuretà a l’aigua per a formigó, pedra i fusta. Lluent.
03161 - BARTIDUR A-2C: Vernís poliuretà alifàtic bi-component, brillant,setinat o mat.
03114 - BARTILAC: Vernís sintètic setinat.
03111 - BARTILUX: Vernís sintètic brillant exterior / interior.
10094 - BASE ARTIMIX 4: Pigment ARTIMIX 4.
10095 - BASE ARTIMIX 5: Pigment ARTIMIX 5.
06095 - BIOART: Biocida per netejar i sanejar suports amb fongs i additiu de pintures.
01010 - BLINDOX: Convertidor d’òxid.
04020 - BRICKART: Pintura acrílica mat per a interiors. Bricolatge.
06134 - COCKTAIL DE BOLONIA: Impregnació consolidant hidròfuga. Film superficial integrat al suport.
09032 - CONDENSTOP REVESTIMIENTO: Anticondensació. Aïllant tèrmic i acústic.
06181 - CONSOLIART: Impregnació consolidant hidrofugant. Base dissolvent.
06182 - CONSOLIART ANI: Consolidant previ a la restauració. Base aigua.
14307 - DECAPART: Lleva pintures molt enèrgic.
14105 - DISOLPOX: Dissolvent per a epoxis. Universal enèrgic.
14106 - DISOLPUR: Dissolvent poliuretà.
14101 - DISOLSINT: Dissolvent sintètics. Universal.
14102 - DISOLVENTE INOLORO: Dissolvent inolor.
05033 - ECOARTIC: Ecològica interiors. Sobre pladur i guixos projectats.
08052 - EPOCRIL 3C: Morter hidràulic epoxi auto extensible. Sòls irregulars.
08051 - EPOCRIL FH-3C: Emprimació suports humits de ciment. Base aigua.
02126 - FERROART: Esmalt metàl·lic efecte forja amb propietats anticorrosives. Carta colors.
01031 - FIXOART: Fixador acrílic de gran penetració. Molt pur, diluir 4-1 amb aigua.
08029 - GUMART: Membrana elàstica impermeabilitzant.
06141 - HIDROFUART BIO: Hidrofugant fungicida de llarga durada. Invisible.
04028 - MAGNUS-50: Pintura plàstica acrílica per a interiors i exteriors protegits.
13051 - NEW TEC ARTIPOX 2C: Tractament anticorrosiu superfícies metàl·liques.
13035 - NEW TEC BARNIZ MICROCEMENTO: Vernís base aigua. Protecció de paviments. Setinat.
13015 - NEW TEC ESMALTE BRILLANTE: Esmalt acrílic polivalent, brillant. Absència d’olors.
13017 - NEW TEC ESMALTE SATIN: Esmalt acrílic setinat.
13018 - NEW TEC ESMALTE MATE: Esmalt acrílic mat.
13031 - NEW TEC FIXO: Fixador de nanopartícules d’elevada penetració.
06042 - NEW TEC HIDROFUART W: Hidrofugant base aigua al siloxà. Invisible.
06048 - NEW TEC HIDROFUART W BRILLANTE: Hidrofugant i segellador de superfícies poroses i absorbents. Acabat brillant.
13016 - NEW TEC MADERA: Lasur intempèrie. Tractament protector del fons i acabat. Carta colors.
06046 - NEW TEC OLIOFUART: Olefugant-Hidrofugant base aigua per suports porosos. No puja to del suport.
13016 - NEW TEC PLIOART: Pintura de Pliolite base aigua. Ideal per a façanes i interiors. Transpirable.
13025 - NEW TEC PRIMER: Emprimació Multi ús. Tot terreny. Repintable.
13032 - NEW TEC SELLADORA: Cobriment i segellat de la fusta.
13055 - NEW TEC SUELOS-2C: Epoxi aigua resistent a l’abrasió i contaminació. Anticarbonatació.
13026 - NEW TEC TRAFFIC: Senyalització viària. Resistència al desgast i embrutiment.
07041 - PÁTINA ACUOSA HIDRÓFUGA L.D.: Polisiloxà auto rentable de llarga durada.
08024 - PAVIMENTO ARTIGUM: Paviment continu elàstic i impermeable. Transitable.
07132 - PLIOART: Pliolite en base solvent. Ambients marins i agressius.
06132 - PLIOART BARNIZ IMPREGNACIÓN P: Vernís consolidant de fons.
06131 - PLIOART IMPREGNACIÓN: Impregnació consolidant. Segellador de l’absorció per acabats PLIOART.
04027 - POLART EXTRA MATE: Copolímers siliconats. Sense represes, Extra mat. Extra Blanc.
08121 - PREARTIGUM: Emprimació PROCÉS ARTIGUM.
10032 - RESINTEX: Resina pont d’unió entre formigó i morters i adhesió de materials.
07062 - REVERTICRIL: Morter acrílic flexible al siloxà. Impermeabilització i decoració de façanes.
06093 - SANEART S: Neteja i sanejat de suports amb líquens, algues, fongs.
01111 - SELLADORA PREART: Preparació de guix i fusta. Fàcil poliment.
04041 - SILART: Siliconada multiús. Interiors i façanes. Fons difícils. Blanc i colors.
07022 - SILART WAX: Anti pintades i anti cartells. No permanent.
07036 - SILOFLEX: Revestiment elàstic llis amb siloxà per façanes. Caràcter hidròfug.
06392 - STONEART: Netejador de pedres àcides i marbres blancs. Matisat vitrificats.
06393 - STONEART M: Netejador de pedres calcàries i alcalines i marbres foscos.
20130 - TINTART: Tints universals per al tintat d’una gran varietat de pintures.
20030 - TINTART W: Tints a l’aigua per al tintat de pintures acriliques.
01112 - TIXOART INOLORA: Tixotròpica anti taques i segelladora. Sense olor. Base dissolvent.
01015 - TIXOART W: Tixotròpica anti taques i segelladora. Base aigua.
09121 - VIALARTIC: Pintura de senyalització vial.
04012 - VINILAR MATE SEDOSO: Copolímers vinílics. Mate frontal. Sedositat a contrallum.
04013 - VINYLMAT: Copolímers vinílics. Excel·lent cobriment i rendiment.

(a-z): llistat per ordre alfabètic NETEJADORS - MORDENTADORS -
BIOCIDES
DECORACIONS INTERIORS I
EXTERIORS -
PROTECCIÓ INDUSTRIAL
RESTAURACIÓ FAÇANES -
CONSERVACIÓ PATRIMONIAL
(pedra, formigó, obra vista i similars)
IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS PAVIMENTS DISSOLVENTS COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973 450 717
Tel. (Att. Client): 973 450 717
Fax.: 973 445 045
E-mail: info@articsa.net

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebookinstagramyoutube

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES (01):
NETEJADORS - MORDENTADORS - BIOCIDES

Suports nets, sanejats i amb absorció relativa, base per començar be els processos d’aplicació en els diferents àmbits de la rehabilitació i la decoració.

06091 - ACIART: Neteja i mordentat de superfícies de ciment.
06093 - SANEART S: Neteja i sanejat de suports amb líquens, algues, fongs.
06095 - BIOART: Biocida per netejar i sanejar suports amb fongs i additiu de pintures.
06392 - STONEART: Netejador de pedres àcides i marbres blancs. Matisat vitrificats.
06393 - STONEART M: Netejador de pedres calcàries i alcalines i marbres foscos.
14307 - DECAPART: Lleva pintures molt enèrgic.
14108 - ARTIGRAS: Netejador de greixos i pintures.

(a-z): llistat per ordre alfabètic NETEJADORS - MORDENTADORS -
BIOCIDES
DECORACIONS INTERIORS I
EXTERIORS -
PROTECCIÓ INDUSTRIAL
RESTAURACIÓ FAÇANES -
CONSERVACIÓ PATRIMONIAL
(pedra, formigó, obra vista i similars)
IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS PAVIMENTS DISSOLVENTS COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973 450 717
Tel. (Att. Client): 973 450 717
Fax.: 973 445 045
E-mail: info@articsa.net

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebookinstagramyoutube

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES (02):
DECORACIONS INTERIORS I EXTERIORS - PROTECCIÓ INDUSTRIAL

PREPARACIONS / EMPRIMACIONS - METALLS

01010 - BLINDOX: Convertidor d’òxid.
01113 - ANTIOXIDANTE PREART: Emprimació sintètica anticorrosiva per a ferros.
12115 - ANTIOXIDANTE S/R: Emprimació sintètica anticorrosiva per a ferro de ràpid assecat.
13025 - NEW TEC PRIMER: Emprimació Multi ús. Tot terreny. Repintable.
13051 - NEW TEC ARTIPOX 2C: Tractament anticorrosiu superfícies metàl·liques.
12512 - ARTIPOX FA - 2C: Imprimació polivalent elevada adherència. Superfícies sense porus.
12168 - ARTIDUR GALVÁNICO GRIS: Antioxidant de gran duresa. Galvanització en fred.
08051 - EPOCRIL FH-3C: Emprimació suports humits de ciment. Base aigua.

PREPARACIONS / EMPRIMACIONS - FUSTA, GUIX I SIMILARS

01031 - FIXOART: Fixador acrílic de gran penetració. Molt pur, diluir 4-1 amb aigua.
13031 - NEW TEC FIXO: Fixador de nanopartícules d’elevada penetració.
01111 - SELLADORA PREART: Preparació de guix i fusta. Fàcil poliment.
13032 - NEW TEC SELLADORA: Cobriment i segellat de la fusta.
01112 - TIXOART INOLORA: Tixotròpica anti taques i segelladora. Sense olor. Base dissolvent.
01015 - TIXOART W: Tixotròpica anti taques i segelladora. Base aigua.
07053 - ARTISIL IMPREGNACIÓN: Fixador consolidant a base de silicats i / o diluent de l’ Artisil.
06131 - PLIOART IMPREGNACIÓN: Impregnació consolidant. Segellador de l’absorció per acabats PLIOART.
06164 - ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40: Fixador de poliuretà. Suports disgregats.
08063 - ARTIPUR SELLADOR: Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR.
08121 - PREARTIGUM: Emprimació PROCÉS ARTIGUM.

ESMALTS

02161 - ARTIDUR A-2C: Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Multiús. Blanc i colors.
02162 - ARTIDUR A-2C SATIN: Poliuretà alifàtic de llarga durada. Multiús. Blanc i colors.
02115 - ARTILUX AO: Esmalt antioxidant sintètic uretanat brillant. Blanc i colors.
02117 - ARTILAC AO: Esmalt antioxidant sintètic uretanat setinat. Blanc i colors.
02118 - ARTILUX AO MATE: Esmalt antioxidant sintètic uretanat mat. Blanc i colors segons comanda.
13015 - NEW TEC ESMALTE BRILLANTE: Esmalt acrílic polivalent, brillant. Absència d’olors.
13017 - NEW TEC ESMALTE SATIN: Esmalt acrílic setinat.
13018 - NEW TEC ESMALTE MATE: Esmalt acrílic mat.
02126 - FERROART: Esmalt metàl·lic efecte forja amb propietats anticorrosives. Carta colors.

VERNISSOS

13016 - NEW TEC MADERA: Lasur intempèrie. Tractament protector del fons i acabat. Carta colors.
03063 - BARTICRIL PUR: Vernís poliuretà a l’aigua per a formigó, pedra i fusta. Lluent.
03161 - BARTIDUR A-2C: Vernís poliuretà alifàtic bi-component, brillant,setinat o mat.
03111 - BARTILUX: Vernís sintètic brillant exterior / interior.
03114 - BARTILAC: Vernís sintètic setinat.
03112 - BARNIZ INTEMPERIE: Vernís sintètic brillant ambients agressius.
13035 - NEW TEC BARNIZ MICROCEMENTO: Vernís base aigua. Protecció de paviments. Setinat.
12100 - ACEITE DE TEKA: Protecció i renovació de fustes, especialment tropicals.

PINTURES PLÀSTIQUES

04023 - ARTICRIL SATIN: Copolímers setinada. Interiors i façanes. Anticarbonatació. Blanc i colors.
04022 - ARTICRIL MILLENIUM: Pintura / Revestiment acrílic. Interiors i façanes. Blanc i colors.
04021 - ARTICRIL CONCORD: Copolímers acrílics. Molt elevat rendiment i duresa. Us professional. Blanc.
04027 - POLART EXTRA MATE: Copolímers siliconats. Sense represes, Extra mat. Extra Blanc.
04028 - MAGNUS-50: Pintura plàstica acrílica per a interiors i exteriors protegits.
04032 - ARTICRIL INTER-EXTER: Pintura acrílica interior / exteriors protegits Especial airless.
04033 - ARTIPLUS: Plàstica acrílica per a interior. Especial Airless.
04020 - BRICKART: Pintura acrílica mat per a interiors. Bricolatge.
04041 - SILART: Siliconada multiús. Interiors i façanes. Fons difícils. Blanc i colors.
04012 - VINILAR MATE SEDOSO: Copolímers vinílics. Mate frontal. Sedositat a contrallum.
04013 - VINYLMAT: Copolímers vinílics. Excel·lent cobriment i rendiment.

ECOLÒGIQUES

05033 - ECOARTIC: Ecològica interiors. Sobre pladur i guixos projectats.
07052 - ARTISIL: Silicat. Pintura mineral amb silicats naturals.

(a-z): llistat per ordre alfabètic NETEJADORS - MORDENTADORS -
BIOCIDES
DECORACIONS INTERIORS I
EXTERIORS -
PROTECCIÓ INDUSTRIAL
RESTAURACIÓ FAÇANES -
CONSERVACIÓ PATRIMONIAL
(pedra, formigó, obra vista i similars)
IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS PAVIMENTS DISSOLVENTS COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973 450 717
Tel. (Att. Client): 973 450 717
Fax.: 973 445 045
E-mail: info@articsa.net

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebookinstagramyoutube

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES (03):
RESTAURACIÓ FAÇANES - CONSERVACIÓ PATRIMONIAL (pedra, formigó, obra vista i similar)

Consulteu a l’apartat neteja, per actuacions anteriors en els processos de restauració següents.

IMPREGNACIÓ - CONSOLIDACIÓ

06131 - PLIOART IMPREGNACIÓN: Impregnació consolidant. Segellador de l’absorció per acabats PLIOART.
07053 - ARTISIL IMPREGNACIÓN: Fixador consolidant a base de silicats i / o diluent de l’ Artisil.
06182 - CONSOLIART ANI: Consolidant previ a la restauració. Base aigua.
01031 - FIXOART: Fixador acrílic de gran penetració. Molt pur, diluir 4-1 amb aigua.
13031 - NEW TEC FIXO: Fixador de nanopartícules d’elevada penetració.
08063 - ARTIPUR SELLADOR: Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR.
07321 - ARTIGUM GEL FIX: Elastòmer impermeabilitzant transparent. Sobre vitrificats i llosetes.
06164 - ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40: Fixador de poliuretà. Suports disgregats.

CREACIÓ DE VOLUMS – MORTERS – PONTS D’UNIÓ

Consulteu per passivat del ferro BLINDOX i emprimacions anticorrosives a 02 Preparacions i emprimacions, per protegir metalls abans de recréixer.

10031 - ARTICRIL RESIN 6: Millorant morters hidràulics. Adhesió fons. Dilució 1 / 3 aigua.
10032 - RESINTEX: Resina pont d’unió entre formigó i morters i adhesió de materials.
10594 - ARTIMIX 4: Morter lleuger de restauració. Recuperació o creació de volums. Façanes.
10094 - BASE ARTIMIX 4: Pigment ARTIMIX 4.
10596 - ARTIMIX 5: Morter de calç aèria mixt amb àrids especials i additius modificadors.
10597 - ARTIMIX 5 LISO: Com ARTIMIX-5, però d’acabat llis.
10095 - BASE ARTIMIX 5: Pigment ARTIMIX 5.
10592 - ARTIMIX 20 MICROCEMENTO: Revestiment microciment hidràulic. Gran adherència i duresa.

ACABATS PROTECTORS: INVISIBLES, TRANSPARENTS O VELADURES

Màxim respecte a l’especte dels parements existents. Màxima protecció, transpirabilitat i llarga durada.

06141 - HIDROFUART BIO: Hidrofugant fungicida de llarga durada. Invisible.
06042 - NEW TEC HIDROFUART W: Hidrofugant base aigua al siloxà. Invisible.
06181 - CONSOLIART: Impregnació consolidant hidrofugant. Base dissolvent.
06046 - NEW TEC OLIOFUART: Olefugant-Hidrofugant base aigua per suports porosos. No puja to del suport.
07053 - ARTISIL IMPREGNACIÓN: Fixador consolidant a base de silicats i / o diluent de l’ Artisil.

Els següents productes a diferència dels anteriors poden crear film i s’ha de tenir precaució amb els suports humits o amb alts continguts de sals, donat que pot encapsular-les i al ser d’acabats translúcids es podrien veure. Per altre banda protegeixen, impermeabilitzen i reforcen l’aspecte renovat.

06134 - COCKTAIL DE BOLONIA: Impregnació consolidant hidròfuga. Film superficial integrat al suport.
06132 - PLIOART BARNIZ IMPREGNACIÓN P: Vernís consolidant de fons.
06048 - NEW TEC HIDROFUART W BRILLANTE: Hidrofugant i segellador de superfícies poroses i absorbents. Acabat brillant.
13035 - NEW TEC BARNIZ MICROCEMENTO: Vernís base aigua. Protecció de paviments. Setinat.
03161 - BARTIDUR A-2C: Vernís poliuretà alifàtic bi-component, brillant,setinat o mat.
03063 - BARTICRIL PUR: Vernís poliuretà a l’aigua per a formigó, pedra i fusta. Lluent.

ACABATS PROTECTORS: VELADURES I OPACS CAPA FINA

Màxim respecte a les textures dels paraments verticals existents. Màxima transpirabilitat. Llarga durada.

07132 - PLIOART: Pliolite en base solvent. Ambients marins i agressius.
13016 - NEW TEC PLIOART: Pintura de Pliolite base aigua. Ideal per a façanes i interiors. Transpirable.
07041 - PÁTINA ACUOSA HIDRÓFUGA L.D.: Polisiloxà auto rentable de llarga durada.
07052 - ARTISIL: Silicat. Pintura mineral amb silicats naturals.
07022 - SILART WAX: Anti pintades i anti cartells. No permanent.
13055 - NEW TEC SUELOS-2C: Epoxi aigua resistent a l’abrasió i contaminació. Anticarbonatació.
02161 - ARTIDUR A-2C: Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Multiús. Blanc i colors.
04023 - ARTICRIL SATIN: Copolímers setinada. Interiors i façanes. Anticarbonatació. Blanc i colors.

REVESTIMENTS DE FAÇANES

Al tractar-se de productes de capa més gruixuda, segons suport, es convenient emprimar amb fixadors (veure 02 Preparacions i 03 Impregnacions i consolidants). També accepten capes intermitges amb pintura plàstica siliconada SILART per la poca retracció o NEW TEC PLIOART per la seva elevada transpiració, entre d’altres.

07062 - REVERTICRIL: Morter acrílic flexible al siloxà. Impermeabilització i decoració de façanes.
07032 - ARTEX LISO: Revestiment acrílic llis. Obres públiques.
07031 - ARTEX: Revestiment acrílic rugós. Façanes. Blanc i colors.
07034 - ARTIGUM LISO FACHADAS: Revestiment impermeable elàstic. Omple microfissures. Anticarbonatació.
07036 - SILOFLEX: Revestiment elàstic llis amb siloxà per façanes. Caràcter hidròfug.
07033 - ARTIGUM FACHADAS: Acrílic elàstic texturitzat. Absorbeix fissures. Blanc i colors.
04024 - ARTICRIL SILOXANO: Revestiment acrílic façanes amb siloxà. Hidròfug. Blanc i colors.
07321 - ARTIGUM GEL FIX: Elastòmer impermeabilitzant transparent. Sobre vitrificats i llosetes.
04023 - ARTICRIL SATIN: Copolímers setinada. Interiors i façanes. Anticarbonatació. Blanc i colors.
04022 - ARTICRIL MILLENIUM: Pintura / Revestiment acrílic. Interiors i façanes. Blanc i colors.
04041 - SILART: Siliconada multiús. Interiors i façanes. Fons difícils. Blanc i colors.

AÏLLAMENT TÈRMIC, PROCÉS ARTICTHERM

Es un procés SATE, sistema aïllament tèrmic per l’exterior. Impermeabilitza la façana de la pluja i aïlla també acústicament. Estalvi energètic. Confortabilitat a l’interior. Acabats decoratius i amb excel·lent planimetria. Els revestiments d’acabat recomanats ARTIGUM LISO i ARTIGUM FACHADAS donen continuïtat als morters flexibles que descrivim a continuació.

15591 - ARTIMIX 9 COLA - 2C: Morter enganxat plaques aïllants en PROCÉS ARTICTHERM.
15592 - ARTIMIX 9 - 2C: Morter flexible impermeabilitzant. Revestiment plaques aïllants.

(a-z): llistat per ordre alfabètic NETEJADORS - MORDENTADORS -
BIOCIDES
DECORACIONS INTERIORS I
EXTERIORS -
PROTECCIÓ INDUSTRIAL
RESTAURACIÓ FAÇANES -
CONSERVACIÓ PATRIMONIAL
(pedra, formigó, obra vista i similars)
IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS PAVIMENTS DISSOLVENTS COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973 450 717
Tel. (Att. Client): 973 450 717
Fax.: 973 445 045
E-mail: info@articsa.net

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebookinstagramyoutube

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES (04):
IMPERMEABILITZANTS

PROCÉS ARTIGUM

Impermeabilització contínua amb membranes líquides a base de resines acríliques elastomèriques, “cautxú”. Trobareu més informació al nostre web a l’apartat impermeabilitzants. No aplicar el procés quan es prevegin gelades, temperatures inferiors a +5ºC o pluja.

08121 - PREARTIGUM: Emprimació PROCÉS ARTIGUM.
08021 - ARTIGUM: Membrana elàstica impermeable. Ambients agressius. Anticarbonatació.
08023 - ARTIGUM AUTOARMADO: Membrana elàstica impermeable fibrada. Ambients agressius.
08029 - GUMART: Membrana elàstica impermeabilitzant.
08024 - PAVIMENTO ARTIGUM: Paviment continu elàstic i impermeable. Transitable.
08022 - ARTIGUM TOP: Protecció transitable en PROCÉS ARTIGUM. Blanc i colors.
07321 - ARTIGUM GEL FIX: Elastòmer impermeabilitzant transparent. Sobre vitrificats i llosetes.
07034 - ARTIGUM LISO FACHADAS: Revestiment impermeable elàstic. Omple microfissures. Anticarbonatació.
07036 - SILOFLEX: Revestiment elàstic llis amb siloxà per façanes. Caràcter hidròfug.
03063 - BARTICRIL PUR: Vernís poliuretà a l’aigua per a formigó, pedra i fusta. Lluent.
10588 - ARTIMIX 111 2C: Morter cimentós flexible impermeabilitzant d’elevat gruix.

PROCÉS ARTIPUR

Impermeabilització contínua amb membranes líquides a base de resines de poliuretà alifàtic en base aquosa. Trobareu més informació al nostre web a l’apartat impermeabilitzants.
En qualsevol suport i circumstància, per assegurar un bon ancoratge, es recomanable afegir un 1% de ADITOR PU promotor d’adherència (08 Complements), especialment en la primera capa. No aplicar el procés quan es prevegin gelades, temperatures inferiors a +5oC, superiors a +30oC o pluja. Es poden aconseguir acabats anti lliscants barrejant amb ANTISKID (08 Complements).

08063 - ARTIPUR SELLADOR: Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR.
08065 - ARTIPUR FLEX: Membrana elàstica impermeable de poliuretà alifàtic. Anticarbonatació.
08062 - ARTIPUR TRANSPARENTE: Com ARTIPUR COLORES però transparent i brillant.
08061 - ARTIPUR COLORES: Membrana impermeable elàstica de poliuretà base aigua. Trepitjable.
08064 - ARTIPUR SUELOS: Protecció transitable amb abrasió moderada. Anticarbonatació.

BREA BITUMINOSA

01095 - ARTIBIT: Emulsió bituminosa impermeabilitzant.

MORTER IMPERMEABLE ELÀSTIC

10588 - ARTIMIX 111 2C: Morter cimentós flexible impermeabilitzant d’elevat gruix.

(a-z): llistat per ordre alfabètic NETEJADORS - MORDENTADORS -
BIOCIDES
DECORACIONS INTERIORS I
EXTERIORS -
PROTECCIÓ INDUSTRIAL
RESTAURACIÓ FAÇANES -
CONSERVACIÓ PATRIMONIAL
(pedra, formigó, obra vista i similars)
IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS PAVIMENTS DISSOLVENTS COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973 450 717
Tel. (Att. Client): 973 450 717
Fax.: 973 445 045
E-mail: info@articsa.net

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebookinstagramyoutube

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES (05):
APLICACIONS ESPECIALS

INTERIOR DIPÒSITS - SUPORTS HUMITS

10598 - ARTIMIN A: Morter impermeable en dipòsits aigua potable i cisternes.
08051 - EPOCRIL FH-3C: Emprimació suports humits de ciment. Base aigua.
01112 - TIXOART INOLORA: Tixotròpica anti taques i segelladora. Sense olor. Base dissolvent.
01015 - TIXOART W: Tixotròpica anti taques i segelladora. Base aigua.
06164 - ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40: Fixador de poliuretà. Suports disgregats.

CAPILARITAT

08091 - ARTIPOS 15050: Barrera d’humitats capil·lars. Mineralitzant.

ANTICONDENSACIÓ

09032 - CONDENSTOP REVESTIMIENTO: Anticondensació. Aïllant tèrmic i acústic.

PISCINES

09131 - ACUARIS ANTIALGAS: Piscines antilliscant.
02161 - ARTIDUR A-2C: Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Multiús. Blanc i colors.

(a-z): llistat per ordre alfabètic NETEJADORS - MORDENTADORS -
BIOCIDES
DECORACIONS INTERIORS I
EXTERIORS -
PROTECCIÓ INDUSTRIAL
RESTAURACIÓ FAÇANES -
CONSERVACIÓ PATRIMONIAL
(pedra, formigó, obra vista i similars)
IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS PAVIMENTS DISSOLVENTS COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973 450 717
Tel. (Att. Client): 973 450 717
Fax.: 973 445 045
E-mail: info@articsa.net

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebookinstagramyoutube

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES (06):
PAVIMENTS

Cal controlar els graus d’ humitat i absorció, dels diferents suports, així com el seu estat, situació i us, per escollir.

IMPREGNACIONS CONSOLIDANTS

06164 - ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40: Fixador de poliuretà. Suports disgregats.
11533 - ARTIPOX BV-2C: Resina epoxídic de baixa viscositat per al segellat del suport.
08063 - ARTIPUR SELLADOR: Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR.
10031 - ARTICRIL RESIN 6: Millorant morters hidràulics. Adhesió fons. Dilució 1 / 3 aigua.
08051 - EPOCRIL FH-3C: Emprimació suports humits de ciment. Base aigua.

RECRESCUTS / ANIVELLATS

10593 - ARTIMIX 3: Morter auto extensible per a paviments. Anivellació irregularitats.
08052 - EPOCRIL 3C: Morter hidràulic epoxi auto extensible. Sòls irregulars.
11531 - ARTIPOX RESIN-2C: Impregnació multicapa. Resina de segellat, barreja i farcit amb àrids.
11534 - ARTIPOX AN-2C: Revestiment epoxídic auto anivellant 100% sòlids.
11532 - ARTIPOX GLASS-2C: Epoxi 100% sòlids transparent. Acabat dels processos multicapa.
10592 - ARTIMIX 20 MICROCEMENTO: Revestiment microciment hidràulic. Gran adherència i duresa.
19592 - ARTIPOX MC-2C: Massilla mitja canya epoxídic per aplicació en arestes, juntes, sòcols.
08024 - PAVIMENTO ARTIGUM: Paviment continu elàstic i impermeable. Transitable.
10588 - ARTIMIX 111 2C: Morter cimentós flexible impermeabilitzant d’elevat gruix.

PINTURES D’ACABAT O SEGELLAT

Disposem de certificacions antilliscants C1-C2-C3 segons norma UNE-ENV 12633:2003 en les pintures i vernissos bi-components descrits a continuació, barrejant amb ANTISKID de diferents granulometries. Els colors estàndard son Vermell anglès, Verd i Gris. Se’n poden fer d’altres sota comanda o en Sistema tintomètric ARTICOLOR.

11031 - ARTICRIL SPORT: Paviments esportius. Base aigua. Colors.
02161 - ARTIDUR A-2C: Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Multiús. Blanc i colors.
11165 - ARTIDUR X-100 2C: Poliuretà per paviments industrials i pàrquings interiors.
11511 - ARTIPOX AS-2C: Pintura epoxi. Paviments antipols.
13055 - NEW TEC SUELOS-2C: Epoxi aigua resistent a l’abrasió i contaminació. Anticarbonatació.
06046 - NEW TEC OLIOFUART: Olefugant-Hidrofugant base aigua per suports porosos. No puja to del suport.
03161 - BARTIDUR A-2C: Vernís poliuretà alifàtic bi-component, brillant,setinat o mat.
08064 - ARTIPUR SUELOS: Protecció transitable amb abrasió moderada. Anticarbonatació.

SENYALITZACIÓ VIAL

09121 - VIALARTIC: Pintura de senyalització vial.
13026 - NEW TEC TRAFFIC: Senyalització viària. Resistència al desgast i embrutiment.

(a-z): llistat per ordre alfabètic NETEJADORS - MORDENTADORS -
BIOCIDES
DECORACIONS INTERIORS I
EXTERIORS -
PROTECCIÓ INDUSTRIAL
RESTAURACIÓ FAÇANES -
CONSERVACIÓ PATRIMONIAL
(pedra, formigó, obra vista i similars)
IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS PAVIMENTS DISSOLVENTS COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973 450 717
Tel. (Att. Client): 973 450 717
Fax.: 973 445 045
E-mail: info@articsa.net

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebookinstagramyoutube

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES (07):
DISSOLVENTS

14101 - DISOLSINT: Dissolvent sintètics. Universal.
14106 - DISOLPUR: Dissolvent poliuretà.
14105 - DISOLPOX: Dissolvent per a epoxis. Universal enèrgic.
14102 - DISOLVENTE INOLORO: Dissolvent inolor.

(a-z): llistat per ordre alfabètic NETEJADORS - MORDENTADORS -
BIOCIDES
DECORACIONS INTERIORS I
EXTERIORS -
PROTECCIÓ INDUSTRIAL
RESTAURACIÓ FAÇANES -
CONSERVACIÓ PATRIMONIAL
(pedra, formigó, obra vista i similars)
IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS PAVIMENTS DISSOLVENTS COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973 450 717
Tel. (Att. Client): 973 450 717
Fax.: 973 445 045
E-mail: info@articsa.net

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebookinstagramyoutube

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES (08):
COMPLEMENTS

ADDITIUS

19505 - ADITOR PU: Additiu promotor d’adherència.
19593 - ANTISKID: Additiu antilliscant de granulometria controlada. Tot tipus de pintures.
06095 - BIOART: Biocida per netejar i sanejar suports amb fongs i additiu de pintures.

OXIDANTS

19094 - ADITOX ACTIVADOR DE OXIDO: Ràpida oxidació enèrgica de superfícies ferroses.
19095 - ADIFER ACTIVADOR DE HORMIGON: Oxidació controlada del formigó, ciment i similars.

TINTS

20130 - TINTART: Tints universals per al tintat d’una gran varietat de pintures.
20030 - TINTART W: Tints a l’aigua per al tintat de pintures acriliques.

NAPES / MALLES

08991 - ARTIMAT: Geotèxtil per a armat de l’ARTIGUM.
07991 - ARTIMAT FIX: Geotèxtil armadura ARTIGUM GEL FIX.

(a-z): llistat per ordre alfabètic NETEJADORS - MORDENTADORS -
BIOCIDES
DECORACIONS INTERIORS I
EXTERIORS -
PROTECCIÓ INDUSTRIAL
RESTAURACIÓ FAÇANES -
CONSERVACIÓ PATRIMONIAL
(pedra, formigó, obra vista i similars)
IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS PAVIMENTS DISSOLVENTS COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973 450 717
Tel. (Att. Client): 973 450 717
Fax.: 973 445 045
E-mail: info@articsa.net

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebookinstagramyoutube

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: Sistema Tintomètric ARTICOLOR


NOTA: de tots els productes marcats amb el logotip ARTICOLOR disposem de tota la gamma de colors (consultar preus).


Bases que disposa cada producte i nomenclatura.
BP: Base Pastel, per reproduir colors de tons suaus.
BM: Base mitja, per reproduir colors tons mitjos.
BTR: Base Transparent, per reproduir colors intensos.
Bco+BP: La Base Pastel es també color Blanc.

fotoPer al subministrament de colors disposem del SISTEMA TINTOMÈTRIC ARTICOLOR. Assistència tècnica per a subministrar qualsevol referència de color. Cartes STANDARD i EXCLUSIVES dels nostres clients.

EL NOSTRE SISTEMA ARTICOLOR PROPORCIONA:
Reproducció exacta de les tonalitats. Rapidesa en les urgències. Mínim nombre de bases: màxima varietat de colors segons gamma de productes.

ARTIC ofereix un servei de colorimetria en una excepcional gamma de productes (SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR), i tenim formulades una gran quantitat de cartes existents al mercat, des de les més universals, com ara RAL, NCS, ACCS, fins a les més específiques, com per exemple RENOVA, COLORS BCN, passant per cartes d’altres companyies i per la nostra pròpia, ARTIC FAÇANES.
fotoTant pel que fa a la producció a la fàbrica com a les màquines tintomètriques dels magatzems, la reproducció dels colors es fa amb el màxim de garanties, ja que tenim personal tècnic especialitzat en tintometria dins de la nostra pròpia estructura reforçat amb tota la maquinària necessària, com per exemple espectrofotòmetres, lectors de color, fonts de llum, etc.
No cal dir que tant les bases com els pigments amb els quals treballem són de la màxima qualitat, i són sotmesos a rigorosos controls de qualitat. A més a més són completament estables a la llum i a l’alcalinitat, i amb una garantia de repetició més que contrastada.
Tot i així, de cada un dels colors que fem en qualsevol dels models esmentats, es fa una extensió que queda desada en el nostre arxiu de colors, cosa que ens aporta a nosaltres i als nostres clients la màxima tranquil.litat.

(a-z): llistat per ordre alfabètic NETEJADORS - MORDENTADORS -
BIOCIDES
DECORACIONS INTERIORS I
EXTERIORS -
PROTECCIÓ INDUSTRIAL
RESTAURACIÓ FAÇANES -
CONSERVACIÓ PATRIMONIAL
(pedra, formigó, obra vista i similars)
IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS PAVIMENTS DISSOLVENTS COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973 450 717
Tel. (Att. Client): 973 450 717
Fax.: 973 445 045
E-mail: info@articsa.net

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebookinstagramyoutube

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

Certificacions d’ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.:

aenor

applus otec

Ens plau informar-vos que ARTIC disposa de noves certificacions en productes realitzades per:

Laboratori oficial APPLUS – LGAI (Expedient 10/101.925-2052) corresponent a ARTIGUM – PROCES D’IMPERMEABILITZACIÓ ELASTIC dels següents assajos:
1. UNE EN 1928-2000 ESTANQUITAT AL AIGUA
2. UNE EN ISO 527-3 (2003) RESISTENCIA I ESTIRAMENT DE TRACCIÓ
3. UNE EN 1297:2006 ENVELLIMENT ARTIFICIAL A RADIACIÓ UV, TEMPERATURA ALTA I AIGUA

Laboratori oficial O.T.E.C.
4. ARTIDUR A-2C en norma UNE 48274:2003
5. ARTICRIL INTER-EXTER, en norma UNE 48243:2007
6. SILART, en norma UNE 48243:2007

(a-z): llistat per ordre alfabètic NETEJADORS - MORDENTADORS -
BIOCIDES
DECORACIONS INTERIORS I
EXTERIORS -
PROTECCIÓ INDUSTRIAL
RESTAURACIÓ FAÇANES -
CONSERVACIÓ PATRIMONIAL
(pedra, formigó, obra vista i similars)
IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS PAVIMENTS DISSOLVENTS COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973 450 717
Tel. (Att. Client): 973 450 717
Fax.: 973 445 045
E-mail: info@articsa.net

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebookinstagramyoutube

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots