català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

icona ARTIPOX RESIN -2C

11531

Impregnació epoxi multicapa 100 % sòlids. Dos components . Resina de segellat del suport i base de farciment amb àrids i quars. Exempt de dissolvent. Impermeabilitza el formigó. Gruixos entre 2 i 5 mm. Unions entre superfícies verticals i horitzontals. Per a crear paviments continus sense juntes. En processos multi capa amb sembrat de quars color es ideal acabar amb revestiments transparents autoanivellants 100% sòlids ARTIPOX GLASS. En processos multicapa amb àrids no colorejats, es poden aconseguir acabats llisos, antilliscants i antiderrapants, de diferents graus segons granulometria. Es pot recréixer amb l’auto anivellant ARTIPOX AN 2C. Es pot segellar pintant o envernissant amb els productes bi-components descrits a l’apartat PINTURES D’ACABATS PAVIMENTS. Resisteix a l’abrasió i al trànsit rodat pesat, naus industrials, molls de càrrega, rampes, escorxadors, llotges, càmeres frigorífiques, cuines industrials, cellers, tractaments químics de neteja i desinfecció... Diluir-lo per a emprimar el formigó o utilitzar ARTIPOX BV 2C. COV 16g/l - 2010 500g/l

icones

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT (A) / FITXA DE SEGURETAT (B)

PRODUCTES info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE COOKIES

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

foto_pots