Parcs i jardins, àrea metroplitana de Barcelona. New Tec madera, New Tec esmalte.

foto