Restauració Façanes - Conservació Patrimonial

Home/Restauració Façanes - Conservació Patrimonial

Consulteu a l’apartat neteja, per actuacions anteriors en els processos de restauració següents.

 • Acabats Protectors: invisibles, transparents o veladures

  Acabats Protectors: invisibles, transparents o veladures (11)

 • Acabats Protectors: veladures i opacs capa fina

  Acabats Protectors: veladures i opacs capa fina (7)

 • Aïllament tèrmic, Procés Artictherm

  Aïllament tèrmic, Procés Artictherm (2)

 • Creació de volums - Morters - Ponts d'unió

  Creació de volums - Morters - Ponts d'unió (8)

 • Impregnació - Consolidació

  Impregnació - Consolidació (8)

 • Revestiments de Façanes

  Revestiments de Façanes (12)

 • ARTISIL IMPREGNACIÓN

  Ref. 07053
  Fixador consolidant a base de silicats i / o diluent de l’ Artisil.
  Ref. 07053 Fixador consolidant a base de silicats minerals naturals . Remineralitzador de la pedra. Extrema transpirabilitat. Excel·lent per barrejar amb pigments inorgànics i crear veladures i pàtines. No utilitzar com a capa d’acabat per possibles problemes d’emblanquinaments, excepte quan s’utilitza com a veladura pigmentada. Regula l’absorció dels acabats posteriors. Diluent de la pintura mineral ARTISIL, per aconseguir el grau d’opacitat desitjat i poder regular la viscositat per ajustar-se a les necessitats dels suports, especialment minerals, pedra, estuc, formigó... COV 5,5g/l - 2010 30g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

 • ARTIDUR A-2C

  Ref. 02161
  Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Multiús. Blanc i colors.
  Ref. 02161 Poliuretà alifàtic brillant bi-component. Ancoratge directe sobre superfícies sense porus, metalls (alumini, galvanitzat, inox, coure, ...), plàstics (PVC, metacrilat, policarbonat...), ceràmics, etc. Gran protector del ferro preparat amb emprimacions anticorrosives com ARTIDUR GALVANICO o NEW TEC ARTIPOX 2C. Molt flexible, resisteix a cops. Lent envelliment i llarga duració. Protecció industrial i en ambients marins i extrems, amb excel·lent comportament front als raigs de sol, la pluja àcida i les temperatures extremes. Ideal sobre maquinària, façanes de xapa, mobiliari... Molt resistent a l’abrasió mecànica, paviments interiors i exteriors de trànsit moderat. Bona resistència a les agressions químiques i a l’aigua estancada. Acabat altament decoratiu, aplicació de lacat amb corró de pèl curt i airless. Blanc, negre i colors permanents. COV 380g/l - 2010 500g/l Certificació UNE 48274 : 2003 en Brillo Resistència abrasió (Taber), flexibilitat, duresa (Persoz), adherència tracció, resistència aigua estancada, àlcalis i àcids, rajos UV, i resistència al lliscament segons UNE-ENV 12633:2003 ARTIC pinturas FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / FITXA DE SEGURETAT (B) / CERTIFICACIONS
 • ARTICRIL SATIN

  Ref. 04023
  Copolímers setinada. Interiors i façanes. Anticarbonatació. Blanc i colors.
  Ref. 04023 Pintura plàstica setinada a base de copolímers acrílics. Molt noble a la vista amb acabat altament sedós per a decoracions interiors i exteriors. Netejable, resistent al frec humit, superior a 8.000 dobles passades. Suavitat d’un esmalt, prestacions sanitàries. Excel·lent per aplicacions en centres mèdics, farmacèutics, hospitals, escoles..., on es requereixi d’una baixa toxicitat i baix cov. Mínim manteniment. Exteriors i façanes en ambients agressius, industrials, marins, contaminats o humits. Protecció anticarbonatació del formigó. Impermeable. Additivat amb ADITOR PU ( 08 Complements ) es resistent a l’aigua estancada. Resistència als fongs. Fàcil aplicació. Elevat rendiment, flexible, excel·lent cobriment. Blanc i colors. COV 20g/l - 2010 100g/l Certificat d’anticarbonatació segons UNE-EN 13295:2005 i marcatge CE segons UNE-EN 1504-2:2005 ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / CERTIFICACIÓ (Anti-Carbonatació) / CERTIFICACIÓ (Marcatge CE)

 • ARTICRIL MILLENIUM

  Ref. 04022
  Pintura / Revestiment acrílic. Interiors i façanes. Blanc i colors.
  Ref. 04022 Pintura /revestiment a base de copolímers acrílics d’acabat molt mat. Especialment indicada en feines d’interiors i exteriors de qualitat amb altes prestacions i mínim manteniment. Molt dura i de fàcil neteja. Ideal en la rehabilitació de façanes, impermeabilitzant vertical i protector de les pluges i les humitats. Bona transpirabilitat. Llarga durabilitat. Protecció del formigó, millora la resistència a la carbonatació. Resistència als fongs. Elevat rendiment i gran poder de cobertura. Acabat elegant i sobri. No esquitxa. Blanc, negre i colors. COV 22g/l - 2010 40g/l Certificació UNE 48244 : 2007 . Revestiment en emulsió aquosa per exteriors, en permeabilitat a l’aigua i vapor d’aigua, adherència, envelliment accelerat, poder de cobertura, finesa, resistència àlcalis, fongs i algues. ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / CERTIFICACIONS

 • SILART

  Ref. 04041
  Siliconada multiús. Interiors i façanes. Fons difícils. Blanc i colors.
  Ref. 04041 Pintura plàstica siliconada mat. Multiús. La seva mínima retracció durant l’assecatge la fa ideal per treballar sobre superfícies difícils, suports alcalins, calç, ciment, pintures velles, temple... sense arrencar -los. Compatible amb guixos projectats i cartró guix (pladur). En superfícies molt degradades emprimar amb NEW TEC FIXO o FIXOART. Es pot utilitzar com a primera ma de revestiments més gruixuts. Impermeabilització vertical i bona transpirabilitat. Per a decoracions d’interiors i per la rehabilitació de façanes i cel oberts. Netejable, resistent al frec humit. No esquitxa, fàcil aplicació, molt bona cobertura i elevat rendiment. Blanc i colors. Disponible també en SILART EXTRA BLANC 04042. COV 22g/l - 2010 40g/l Certificació UNE 48243 : 2007. Pintura plàstica en dispersió aquosa, mate, en conservació i estabilitat a l’envàs, brillo especular, resistència àlcalis i frec humit, repintabilitat, poder de cobertura. ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / CERTIFICACIONS

 • ARTISIL

  Ref. 07052
  Silicat. Pintura mineral amb silicats naturals.
  Ref. 07052 Pintura mineral amb silicats naturals. Remineralitzador de la pedra. Reacció química amb integració en el suport. No filmifica. Acabat microporós es altament transpirable al vapor d’aigua. Resistent a la floridura de manera natural. Ecològic. Màxima durada, no s’esquerda ni es descompon en el seu envelliment. Sobre tot tipus de materials minerals de construcció. Protecció de la pedra natural i artificial, del morter o l’estuc de ciment o de calç, de l’obra vista, maó, formigó, de pintures velles de calç o de silicats antics. Respecta les textures originals. Te un aspecte natural al tacte i a la vista. Molt recomanable en rehabilitacions i restauracions d’edificis i monuments antics i històrics. Diluir Amb ARTISIL IMPREGNACIÓN per fer veladures i regular la viscositat i recomanable també per emprimar. Blanc i colors sota comanda fets a fàbrica amb pigments inorgànics. COV 15g/l - 2010 140g/l. Conforme Norma DIN 18636. ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / CERTIFICACIONS

 • PLIOART IMPREGNACIÓN

  Ref. 06131
  Impregnació consolidant. Segellador de l’absorció per acabats PLIOART.
  Ref. 06131 Impregnació consolidant d’alta penetració per a tota mena de materials de construcció. Segellador de l’absorció de fons pulverulents. Producte homogeneïtzador dels suports, evita diferències d’empalmaments i color dels acabats . Fixador excel·lent de monocapes deteriorats, fibrociment disgregat,morter o estuc de ciment o de calç, de l’obra vista, maó, formigó. Pot estovar les pintures acríliques velles mal adherides i fixar les que estan en bon estat. Transpirable. Tractar el fons sense saturar. Augmenta lleugerament el to del suport. Ideal per acabar amb PLIOART, amb la que es pot barrejar per crear veladures o capes intermitges. COV 742g/l - 2010 750g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

 • CONSOLIART ANI

  Ref. 06182
  Consolidant previ a la restauració. Base aigua.
  Ref. 06182 Consolidant en profunditat previ a la restauració. A base de dispersió de sílice col·loïdal a l’aigua. Alta penetració i no hidrofugant. Fixació de suports abans del seu recreixement amb morters o estucs. No emprar com a capa final, podria reaccionar blanquejant. Per consolidar pedres naturals de tota mena, àcides o bàsiques. Neutralitza l’acidesa provocada per la carbonatació. Consolida el formigó envellit i recupera la consistència original. No necessita tan temps de curat com Silicat d’Etil. Aplicar de baix a dalt. COV 1g/l - 2010 30g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

 • FIXOART

  Ref. 01031
  Fixador acrílic de gran penetració. Molt pur, diluir 4-1 amb aigua.
  Ref. 01031 Fixador acrílic de gran penetració. Dur i resistent. Segella pintures plàstiques antigues, de calç, tremp i monocapes degradats amb micro - fissures. Lleuger augment del to del suport. Incrementa el rendiment dels acabats amb pintures plàstiques. Uniforma absorcions i evita diferencies de color en les capes d’acabat. Es presenta amb un estat molt pur. Dilució 1 p + 3- 4 p. aigua en pes (segons absorció). Evitar l’aplicació a l’ús per evitar excés de film. COV 2g/l - 2010 30g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

 • NEW TEC FIXO

  Ref. 13031
  Fixador de nanopartícules d’elevada penetració.
  Ref. 13031 Fixador de penetració profunda. Nanopartícules que actuen des del fons dels materials porosos fins a la seva acció consolidant superficial. Molt transpirable. Substitueix copolímers acrílics en dissolvent. Dilució segons estat de disgregació del suport 1 p + 2-3 p aigua. Superfícies de pintures envellides, guix, ciment, calç, maó, pedra... COV 11g/l - 2010 30g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

 • ARTIPUR SELLADOR

  Ref. 08063
  Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR.
  Ref. 08063 Capa segelladora sobre superfícies poroses, absorbents o irregulars. S’aplica com a preparació del PROCÉS ARTIPUR, tant en acabats en color com transparent. Evita micro fissures o petits esquarteraments homogeneïtzant l’absorció entre les juntes en els enrajolats, facilitant la formació de la pel·lícula elàstica amb els elastòmers ARTIPUR. En qualsevol suport i circumstància, per assegurar un bon ancoratge, es recomanable afegir un 1% d’ADITOR PU promotor d’adherència . COV 28g/l - 2010 30g/l ARTIC pinturas FITXA TÈCNICAFULLA SEGURETAT
 • ARTIGUM GEL FIX

  Ref. 07321
  Elastòmer impermeabilitzant transparent. Sobre vitrificats i llosetes.
  Ref. 07321 Revestiment elastomèric transparent i impermeable. Indicat per a la reparació, protecció i impermeabilització de façanes i cobertes amb acabats vitrificats, tipus gresite i llosetes, així com, pedres i pissarres, on calgui un acabat transparent. Segellat de ceràmica sanitària eliminant juntes i protegint del despreniment. Sobre suports ceràmics, netejar i matisar amb STONEART. Pot reforçar-se armant amb la malla ARTIMAT FIX de fibra de vidre que queda completament absorbida, transparent i que unifica entroncaments i solapaments. Per evitar l’adherència de la brutícia exterior, envernissar amb BARTICRIL PUR. Es pot repintar també amb acabats opacs. Es també un excel·lent consolidant i protector del formigó. 03063. COV 7g/l - 2010 140g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT