Aplicacions especials

Home/Aplicacions especials
 • Anticondensació

  Anticondensació (1)

 • Capilaritat

  Capilaritat (1)

 • Interior dipòsits - Soports humits

  Interior dipòsits - Soports humits (5)

 • Piscines

  Piscines (2)

 • EPOCRIL FH-3C

  Ref. 08051
  Emprimació suports humits de ciment. Base aigua.
  Ref. 08051 Emprimació epoxídica per a superfícies de ciment humides o seques previ al revestiment. Tres components. Gran adherència (també ferro armat). Protecció contra humitats. Transpirable. Farciment juntes. Impermeabilització interior /exterior. Recintes sense ventilar: fosses, galeries, túnels, soterranis, sòls... Repintable amb pintures mono i bi-components. Imprescindible en sòls amb humitat residual. Color marfil. Sota comanda mínima, consultar. ARTIC pinturas FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / FITXA DE SEGURETAT (catalitzador)
 • TIXOART INOLORA

  Ref. 01112
  Tixotròpica anti taques i segelladora. Sense olor. Base dissolvent.
  Ref. 01112 Tixotròpica monocapa antitaques, a base de resines acríliques al dissolvent. Pasta mat universal blanca. Recomanada per tapar les taques groguenques de greixos, nicotina, floridura i humitat de les parets i sostres. Molt poca olor durant la seva aplicació. Excel·lent segelladora . Es pot deixar com acabat o repintar tant amb pintures plàstiques com amb esmalts a l’aigua o al dissolvent i incús amb poliuretans ARTIDUR A 2C. No esquitxa ni despenja. COV 330g/l - 2010 350g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

 • TIXOART W

  Ref. 01015
  Tixotròpica anti taques i segelladora. Base aigua.
  Ref. 01015 Tixotròpica monocapa a l’aigua. Aïllament de taques de fum, greix, verdet, sucs de fruites, taques alimentàries, retoladors, begudes, nicotina, humitat residual. Sobre antigues pintures plàstiques i sintètiques envellides i groguenques . En superfícies molt contaminades s’utilitza com emprimació per a pintures plàstiques i esmalts preferiblement a l’aigua. Elevat poder de cobertura. No presenta sagnat quan s’aplica sobre super- fícies de quitrà i bituminosos. Sense olors ni contaminació durant l’aplicació es pot utilitzar en cuines, bars, restaurants, ind. alimentàries en funcionament... Resistent a la floridura. Es pot deixar com acabat. Blanc neu permanent i mat. COV 35g/l - 2010 40g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

 • ARTIDUR A-2C

  Ref. 02161
  Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Multiús. Blanc i colors.
  Ref. 02161 Poliuretà alifàtic brillant bi-component. Ancoratge directe sobre superfícies sense porus, metalls (alumini, galvanitzat, inox, coure, ...), plàstics (PVC, metacrilat, policarbonat...), ceràmics, etc. Gran protector del ferro preparat amb emprimacions anticorrosives com ARTIDUR GALVANICO o NEW TEC ARTIPOX 2C. Molt flexible, resisteix a cops. Lent envelliment i llarga duració. Protecció industrial i en ambients marins i extrems, amb excel·lent comportament front als raigs de sol, la pluja àcida i les temperatures extremes. Ideal sobre maquinària, façanes de xapa, mobiliari... Molt resistent a l’abrasió mecànica, paviments interiors i exteriors de trànsit moderat. Bona resistència a les agressions químiques i a l’aigua estancada. Acabat altament decoratiu, aplicació de lacat amb corró de pèl curt i airless. Blanc, negre i colors permanents. COV 380g/l - 2010 500g/l Certificació UNE 48274 : 2003 en Brillo Resistència abrasió (Taber), flexibilitat, duresa (Persoz), adherència tracció, resistència aigua estancada, àlcalis i àcids, rajos UV, i resistència al lliscament segons UNE-ENV 12633:2003 ARTIC pinturas FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / FITXA DE SEGURETAT (B) / CERTIFICACIONS
 • ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40

  Ref. 06164
  Fixador de poliuretà. Suports disgregats.
  Ref. 06164 Fixador de poliuretà per a suports disgregats. Gran duresa i tenacitat. Recomanat per formigons secs, humits o polsegosos. Consolida i protegeix paviments de formigó. Capa segelladora en sòls porosos abans d’aplicar els poliuretans ARTIDUR-X 100 ó ARTIDUR A2c d’acabat. En exteriors o exposició a llum solar no emprar com a capa vista, engrogueix. Pot deixar-se vist en llocs protegits de la llum solar, augmentant el to del formigó. Aplicar en llocs ben ventilats. Restauració de fusta exterior molt envellida, saturar abans de pintar. COV 550g/l - 2010 750g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

 • ARTIMIN A

  Ref. 10598
  Morter impermeable en dipòsits aigua potable i cisternes.
  Ref. 10598 Morter impermeable per a dipòsits, cisternes, galeries, fosses d’ascensors...Apte per aigua potable. Bona adherència. Segellat interior de fissures. Resisteix la pressió directa i indirecta de l’aigua. Primera capa empastar amb diluent (1p. ARTICRIL RESIN 6 + 3p aigua o només amb aigua) 25 Kgs àrid + 10 Kgs diluent. Aplicar en dues capes. Mantenir mullat durant les 12 hores de fraguat. Per a aigua potable diluir segona capa només amb aigua. En cas de voler repintar, fer-ho amb pintures al dissolvent i transpirables, especialment PLIOART o ACUARIS. ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

 • ARTIPOS 15050

  Ref. 08091
  Barrera d’humitats capil·lars. Mineralitzant.
  Ref. 08091 Mineralitzador per eliminar definitivament la humitat en ascens per capil·laritat de materials porosos. Aplicació a saturació per injecció en sòcols i parts baixes, per segellar els porus i capil·lars. La composició a base de silicats i hidrofugant alcalins, reacciona amb el suport, creant una barrera mineral a la pressió de l’aigua per cristal·lització, però sense pèrdua de transpirabilitat. Consolida i endureix els murs, i millora la seva resistència solidificant l’estructura. Es pot completar amb morter impermeabilitzant ARTIMIN A. COV 1g/l - 2010 30g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

 • CONDENSTOP REVESTIMIENTO

  Ref. 09032
  Anticondensació. Aïllant tèrmic i acústic.
  Ref. 09032 Aïllant tèrmic i acústic i anti-condensació. Amb molt baixa conductivitat tèrmica, manté les superfícies eixutes i a temperatura ambient, evitant la condensació. Formulat amb micro partícules amb capacitat d’absorbir la formació de gotes, expulsa l’aigua retinguda en forma de vapor d’aigua. En temperatures extremes redueix la temperatura de l’exterior a l’interior de 9 a 13 oC. La seva composició amb partícules buides li donen prestacions d’aïllament acústic especialment amb acabat texturitzat. Manté la seva flexibilitat a temperatures extremes de -5oC a +70oC. Per aplicacions exteriors, en cobertes repintar amb ARTIGUM TOP o ARTIPUR, i en vertical, repintar amb pintura transpirable NEW TEC PLIOART, entre d’altres. En interiors es pot deixar com acabat o repintar amb qualsevol pintura plàstica. Fàcil aplicació. S’adapta a qualsevol superfície. Acabat llis o texturat segons mètode d’aplicació. Color Blanc. COV 2g/l - 2010 30g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / CERTIFICACIÓ (fluxe de calor)

 • ACUARIS ANTIALGAS

  Ref. 09131
  Piscines antilliscant.
  Ref. 09131 Pintura per a piscines a base de cautxú acrílic. Per a suports de ciment o pintats amb pintures similars. Transpirable. Impermeable. Gran resistència a la immersió, evita la formació d’algues. Fàcil neteja i manteniment. Generalment dues capes: 1a capa diluïda 10%, 2a capa sense diluir. Ompliment amb agua 12 hores. Acabat mate, antilliscant però no abrasiu. Blanc, Blau. COV 494g/l - 2010 500g/l ARTIC pinturas FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT