BIOART

Ref. 06095

Per al sanejament de pedra i superfícies afectades per fongs. Protegeix edificis històrics contra la degradació biològica. Barrejat com additiu en petites quantitats ( 3% aprox. ) amb pintures base aigua o dissolvent, les converteix en resistents al fongs. No altera l’aspecte de les pintures. Efecte de llarga durada. COV: No aplicable

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

Descripció

Biocida per netejar i sanejar suports amb fongs i additiu de pintures.