català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES

(a-z): llistat per ordre alfabètic

*L'anagrama identifica els productes que poden ser colorejats en el SISTEMA ARTICOLOR.

Certificacions d’ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA SA 1999:

cert_ISO certificat_APPLUS certificat_OTEC

06091 - ACIART: Neteja i mordentat de superfícies de ciment.
09131 - ACUARIS ANTIALGAS: Piscines, antilliscant.
19095 - ADIFER ACTIVADOR DE HORMIGON: Adecuat per l'oxidació controlada.
19505 - ADITOR PU: Additiu promotor d'adherència sobre superfícies dures i vitrificades.
19094 - ADITOX ACTIVADOR DE OXIDO: Ràpida oxidació enèrgica de superfícies ferroses.
01113 - ANTIOXIDANTE PREART: Imprimació anticorrosiva.
12115 - ANTIOXIDANTE S / R: Imprimació ferros de ràpid assecat.
11593 - ANTISKID: Additiu antilliscant de granulomeria controlada. Tot tipus de pintures.
07031 - ARTEX: Acrílic rugós. Blanc i colors.
07032 - ARTEX LISO: Acrílic. Obres públiques.
01095 - ARTIBIT: Emulsió bituminosa impermeabilitzant.
04021 - ARTICRIL CONCORD: Copolímers. Molt elevat rendiment.
04032 - ARTICRIL INTER-EXTER: Acrílic interior / exterior. Especial airless.
04022 - ARTICRIL MILLENIUM: Copolímers. Blanc i colors. Exteriors agressius.
10031 - ARTICRIL RESIN 6: Preparació morters hidràulics. Adhesió fons. Dilució 1 / 3 aigua.
04023 - ARTICRIL SATIN: Copolímers. Anticarbonatació. Blanc i colors. Exteriors molt agressius.
11031 - ARTICRIL SPORT: Paviments esportius. Base aigua. Colors.
02161 - ARTIDUR A-2C: Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Blanc i colors.
02162 - ARTIDUR A-2C SATIN: Poliuretà alifàtic de llarga durada. Blanc i colors.
12168 - ARTIDUR GALVÁNICO GRIS: Antioxidant de gran duresa. Galvanització en fred.
06164 - ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40: Fixador de poliuretà. Suports disgregats.
11165 - ARTIDUR X-100 2C: Paviments industrials i pàrquings. Xafable 8 hores. Trànsit 16 hores.
14108 - ARTIGRAS: Netejador de greixos i pintures. Per mans, estris i suports.
08021 - ARTIGUM: Elàstic impermeable nova generació. Llarga durada. Blanc i colors.
08023 - ARTIGUM AUTOARMADO: Elàstic flexible a gruix. Colors.
07033 - ARTIGUM FACHADAS: Acrílic elàstic texturitzat. Absorbeix fissures. Blanc i colors.
07321 - ARTIGUM GEL FIX: elastòmetre transparent. Sobre vitrificats i llosetes.
07034 - ARTIGUM LISO FACHADAS: Acrílic elàstic. Absorbeix microfissures. Blanc i colors.
08022 - ARTIGUM TOP: Protecció transitable de nova generació. Blanc i colors.
02117 - ARTILAC AO: Esmalt antioxidant sintètic setinat, blanc i colors.
02115 - ARTILUX AO: Esmalt antioxidant sintètic lluent, blanc i colors.
02118 - ARTILUX MATE AO: Esmalt antioxidant sintètic mat, blanc i colors sota comanda.
08991 - ARTIMAT: Geotèxtil per armat de ARTIGUM.
07991 - ARTIMAT FIX: Geotèxtil armadura ARTIGUM GEL FIX.
15594 - ARTIMAT MALLA: Malla estructural de reforç per a processos ARTIMIX.
10598 - ARTIMIN A: Morter impermeable en dipòsits aigua potable i cisternes.
10593 - ARTIMIX 3: Morter autoextensible per a terres. Anivellació irregularitats.
10594 - ARTIMIX 4: Morter lleuger de restauració. Recuperació de volums. Façanes.
10595 - ARTIMIX 4-BL: Morter blanc de restauració. Recuperació de volums. Façanes.
10596 - ARTIMIX 5: Morter calç sorra en façanes.
10597 - ARTIMIX 5 LISO: Morter calç sorra llis en façanes.
15592 - ARTIMIX 9 - 2C: Morter flexible impermeabilitzant. Revestiment plaques aïllants.
15591 - ARTIMIX 9 COLA - 2C: Morter enganxat plaques aïllants.
10588 - ARTIMIX 111-2C: Morter flexible impermeabilitzant d'elevat espessor.
10592 - ARTIMIX 20 MICROCEMENTO: Rev.microciment hidraulic. Per realització revest.continus.
04033 - ARTIPLUS: Acrílic interior. Especial Airless.
08091 - ARTIPOS 15050: Barrera d'humitats capil.lars.
11534 - ARTIPOX AN-2C: Revestiment epoxídic autoanivellant.
11511 - ARTIPOX AS-2C: Pintura epoxídica. Paviments antipols.
12512 - ARTIPOX FA - 2C: Imprimació polivalent elevada adherència. Superfícies sense porus.
11532 - ARTIPOX GLASS-2C: Acabat especular incolor dels processos multicapa.
11592 - ARTIPOX MC-2C: Massilla mitja canya epoxídica per aplicació en arestes, juntes, sòcols.
12251 - ARTIPOX PDCB-2C: Sobre acer i ciment. Ambients altament agressius i industrials.
11531 - ARTIPOX RESIN-2C: impregnació multicapa. Resina de segellat, barreja i farcit amb àrids.
11533 - ARTIPOX RESIN BV-2C: Impregnació epoxi de baixa viscositat. Resina de segellat del suport per a l'obtenció de paviments epoxi continus i sistemes multicapa.
08061 - ARTIPUR COLORES: Impermeable elàstic de poliuretà xafable.
08065 - ARTIPUR FLEX: Membrana impermeabilitzant contínua d'emulsió acrílica-poliuretà alifàtic.
08063 - ARTIPUR SELLADOR: Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR.
08064 - ARTIPUR SUELOS: Protecció transitable amb abrasió moderada. Colors limitats.
08062 - ARTIPUR TRANSPARENTE: Impermeable elàstic de poliuretà xafable.
07052 - ARTISIL: Pintura mineral al silicat. Pigments inorgànics. Façanes. Ecològica i biodegradable.
07053 - ARTISIL IMPREGNACIÓN: Fixador consolidant a base de silicats i / o diluent del Artisil.
03063 - BARTICRIL PUR: Vernís poliuretà a l'aigua per a formigó, pedra i fusta.
03161 - BARTIDUR A-2C: Vernís poliuretà alifàtic brillant exterior / interior.
03114 - BARTILAC: Vernís sintètic poliuretà setinat.
03111 - BARTILUX: Vernís sintètic brillant exterior / interior.
10094 - BASE ARTIMIX 4: Pigment ARTIMIX 4.
10095 - BASE ARTIMIX 5: Pigment ARTIMIX 5.
06095 - BIOART: Biocida per sanejat de pedres, similars i pintures base aigua.
01010 - BLINDOX: Convertidor d'òxid.
09032 - CONDENSTOP REVESTIMIENTO: Aïllant tèrmic anticondensació.
06181 - CONSOLIART: Impregnació consolidant hidrofugant. Base dissolvent.
06182 - CONSOLIART ANI: consolidant previ a la restauració. Base aigua.
14307 - DECAPART: Quitapinturas molt enèrgic. Especial pintures bicomponents.
14103 - DISOLART: Dissolvent assecat ràpid.
14105 - DISOLPOX: Dissolvent epoxídic. Universal enèrgic.
14106 - DISOLPUR: Dissolvent poliuretà.
14101 - DISOLSINT: Dissolvent sintètics. Universal.
14102 - DISOLVENTE INOLORO: Dissolvent inolor.
05033 - ECOARTIC: Ecològica interiors. Sobre pladur i guixos projectats.
08052 - EPOCRIL 3C: Morter hidràulic epoxi autoextensible. Sòls irregulars.
08051 - EPOCRIL FH-3C: Imprimació suports humits de ciment. Base aigua.
01031 - FIXOART: Fixador acrílic de gran penetració.
02126 - FERROART: Esmalt metàl·lic efecte forja.
06141 - HIDROFUART BIO: hidrofugant fungicida de llarga durada. Invisible.
03112 - INTEMPERIE: Vernís sintètic brillant ambients agressius.
13051 - NEW TEC ARTIPOX 2C: Tractament anticorrosiu superfícies metàl.liques
13035 - NEW TEC BARNIZ MICROCEMENTO: Vernís base aigua. Protecció de paviments.
13015 - NEW TEC ESMALTE: Esmalt polivalent. Nova Generació.
13045 - NEW TEC FACHADAS: Pàtina anticarbonatació. Impermeabilitzant i hidròfug.
13031 - NEW TEC FIXO: Nanopartícules d'elevada penetració. Substitueix Pliolite al dissolvent.
06042 - NEW TEC HIDROFUART W: Hidrofugant siloxanic.
13016 - NEW TEC MADERA: Lasur intempèrie, protecció integral de la fusta.
13033 - NEW TEC PAREDES: Acabat descontaminant en ambients sanitaris i alimentaris.
13016 - NEW TEC PLIOART: Pintura a base de resinas de pliolite. Ideal per façanes.
13025 - NEW TEC PRIMER: Imprimació Multiús. Repintat amb productes mono-bi component.
13032 - NEW TEC SELLADORA: Cobriment i segellat de la fusta.
13055 - NEW TEC SUELOS-2C: Pintura sanitària resistent a l'abrasió i contaminació.
13026 - NEW TEC TRAFFIC: Senyalització viària. Resistència al desgast i embrutiment.
07041 - PÁTINA ACUOSA HIDRÓFUGA L.D.: Fluo-siloxano autorentat de llarga durada.
07132 - PLIOART: Pliolite. Anticarbonatació. Ambients marins i agressius.
06132 - PLIOART BARNIZ IMPREGNACIÓN P: Vernís consolidant de fons.
06131 - PLIOART IMPREGNACIÓN: Sellador de l'absorció de fons pulverulents.
04027 - POLART EXTRA MATE: Copolímers siliconats. Mate. Sense empalmaments.
08121 - PREARTIGUM: Imprimació sobre superfícies ciment, ceràmica porosa, humitats, ...
06093 - SANEART S:Neteja i sanejat de suports amb líquens, algues, fongs...
01111 - SELLADORA PREART: Preparació de guix i fusta. Fàcil poliment.
04041 - SILART: Siliconada multiús. Fons difícils. Calcaris. Blanc i colors.
07022 - SILART WAX: antipintades i anticarteles. No permanent.
06392 - STONEART: Neteja de pedres, marbre porós, obra vista, ...
01112 - TIXOART INOLORA: Monocapa antitaques sense olor. Base dissolvent.
01015 - TIXOART W: Monocapa antitaques, greix, fum, retolador,... Sense olor. Base aigua.
09121 - VIALARTIC: Senyalització de trànsit.
04012 - VINILART MATE SEDOSO: Copolímers vinílics. Mate frontal. Sedositat a contrallum.
04013 - VINYLMAT: Copolímers vinílics. Excel.lent cobriment i rendiment.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: preparacions / imprimacions

01113 - ANTIOXIDANTE PREART: Imprimació anticorrosiva.
12115 - ANTIOXIDANTE S / R: Imprimació ferros de ràpid assecat.
01010 - BLINDOX: Convertidor d'òxid.
01031 - FIXOART: Fixador acrílic de gran penetració.
13051 - NEW TEC ARTIPOX 2C: Tractament anticorrosiu superfícies metàl.liques
01111 - SELLADORA PREART: Preparació de guix i fusta. Fàcil poliment.
01112 - TIXOART INOLORA: Monocapa antitaques sense olor. Base dissolvent.
01015 - TIXOART W: Monocapa antitaques, greix, fum, retolador,... Sense olor. Base aigua.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: esmalts

02161 - ARTIDUR A-2C: Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Blanc i colors.
02162 - ARTIDUR A-2C SATIN: Poliuretà alifàtic de llarga durada. Blanc i colors.
02117 - ARTILAC AO: Esmalt antioxidant sintètic setinat, blanc i colors.
02115 - ARTILUX AO: Esmalt antioxidant sintètic lluent, blanc i colors.
02118 - ARTILUX MATE AO: Esmalt antioxidant sintètic mat, blanc i colors sota comanda.
02126 - FERROART: Esmalt metàl·lic efecte forja.
13015 - NEW TEC ESMALTE: Esmalt polivalent. Nova Generació.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: vernissos

03063 - BARTICRIL PUR: Vernís poliuretà a l'aigua per a formigó, pedra i fusta.
03161 - BARTIDUR A-2C: Vernís poliuretà alifàtic brillant exterior / interior.
03114 - BARTILAC: Vernís sintètic poliuretà setinat.
03111 - BARTILUX: Vernís sintètic brillant exterior / interior.
03112 - INTEMPERIE: Vernís sintètic brillant ambients agressius.
13035 - NEW TEC BARNIZ MICROCEMENTO: Vernís base aigua. Protecció de paviments.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: pintures plàstiques

04021 - ARTICRIL CONCORD: Copolímers. Molt elevat rendiment.
04032 - ARTICRIL INTER-EXTER: Acrílic interior / exterior. Especial airless.
04022 - ARTICRIL MILLENIUM: Copolímers. Blanc i colors. Exteriors agressius.
04023 - ARTICRIL SATIN: Copolímers. Anticarbonatació. Blanc i colors. Exteriors molt agressius.
04033 - ARTIPLUS: Acrílic interior. Especial Airless.
04027 - POLART EXTRA MATE: Copolímers siliconats. Mate. Sense empalmaments.
04041 - SILART: Siliconada multiús. Fons difícils. Calcaris. Blanc i colors.
04012 - VINILART MATE SEDOSO: Copolímers vinílics. Mate frontal. Sedositat a contrallum.
04013 - VINYLMAT: Copolímers vinílics. Excel.lent cobriment i rendiment.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: ecològiques

05033 - ECOARTIC: Ecològica interiors. Sobre pladur i guixos projectats.
13035 - NEW TEC BARNIZ MICROCEMENTO: Vernís base aigua. Protecció de paviments.
13016 - NEW TEC PLIOART: Pintura a base de resinas de pliolite. Ideal per façanes.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: Tractaments pedra, formigó,
obra vista i similars

NETEJA

06091 - ACIART: Neteja i mordentat de superfícies de ciment.
06093 - SANEART S: Neteja i sanejat de suports amb líquens, algues, fongs...
06392 - STONEART: Neteja de pedres, marbre porós, obra vista, ...


IMPREGNACIÓ

06164 - ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40: Fixador de poliuretà. Suports disgregats.
07053 - ARTISIL IMPREGNACIÓN: Fixador consolidant a base de silicats i / o diluent del Artisil.
06095 - BIOART: Biocida per sanejat de pedres, similars i pintures base aigua.
06181 - CONSOLIART: Impregnació consolidant hidrofugant. Base dissolvent.
06182 - CONSOLIART ANI: consolidant previ a la restauració. Base aigua.
01031 - FIXOART: Fixador acrílic de gran penetració.
06042 - NEW TEC HIDROFUART W: Hidrofugant siloxanic.
06132 - PLIOART BARNIZ IMPREGNACIÓN P: Vernís consolidant de fons.
06131 - PLIOART IMPREGNACIÓN: Sellador de l'absorció de fons pulverulents.


RESTAURACIÓ

Consultar MORTERS


ACABATS PROTECTORS DE LLARGA DURADA

02161 - ARTIDUR A-2C: Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Blanc i colors.
03063 - BARTICRIL PUR: Vernís poliuretà a l'aigua per a formigó, pedra i fusta.
06141 - HIDROFUART BIO: hidrofugant fungicida de llarga durada. Invisible.
13016 - NEW TEC PLIOART: Pintura a base de resinas de pliolite. Ideal per façanes.
07041 - PÁTINA ACUOSA HIDRÓFUGA L.D.: Fluo-siloxano autorentat de llarga durada.
07132 - PLIOART: Pliolite. Anticarbonatació. Ambients marins i agressius.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: revestiments façanes

07031 - ARTEX: Acrílic rugós. Blanc i colors.
07032 - ARTEX LISO: Acrílic. Obres públiques.
07033 - ARTIGUM FACHADAS: Acrílic elàstic texturitzat. Absorbeix fissures. Blanc i colors.
07321 - ARTIGUM GEL FIX: elastòmetre transparent. Sobre vitrificats i llosetes.
07034 - ARTIGUM LISO FACHADAS: Acrílic elàstic. Absorbeix microfissures. Blanc i colors.
07991 - ARTIMAT FIX: Geotèxtil armadura ARTIGUM GEL FIX.
07052 - ARTISIL: Pintura mineral al silicat. Pigments inorgànics. Façanes. Ecològica i biodegradable.
07041 - PÁTINA ACUOSA HIDRÓFUGA L.D.: Fluo-siloxano autorentat de llarga durada.
07132 - PLIOART: Pliolite. Anticarbonatació. Ambients marins i agressius.
07022 - SILART WAX: antipintades i anticarteles. No permanent.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: impermeabilitzants

COBERTES

08021 - ARTIGUM: Elàstic impermeable nova generació. Llarga durada. Blanc i colors.
08023 - ARTIGUM AUTOARMADO: Elàstic flexible a gruix. Colors.
08022 - ARTIGUM TOP: Protecció transitable de nova generació. Blanc i colors.
08991 - ARTIMAT: Geotèxtil per armat de ARTIGUM.
10588 - ARTIMIX 111-2C: Morter flexible impermeabilitzant d'elevat espessor.
08061 - ARTIPUR COLORES: Impermeable elàstic de poliuretà xafable.
08065 - ARTIPUR FLEX: Membrana impermeabilitzant contínua d'emulsió acrílica-poliuretà alifàtic.
08063 - ARTIPUR SELLADOR: Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR.
08064 - ARTIPUR SUELOS: Protecció transitable amb abrasió moderada. Colors limitats.
08062 - ARTIPUR TRANSPARENTE: Impermeable elàstic de poliuretà xafable.
08121 - PREARTIGUM: Imprimació sobre superfícies ciment, ceràmica porosa, humitats, ...


ANTIHUMITAT

06164 - ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40: Fixador de poliuretà. Suports disgregats.
08091 - ARTIPOS 15050: Barrera d'humitats capil.lars.
06132 - PLIOART BARNIZ IMPREGNACIÓN P: Vernís consolidant de fons.


INTERIOR DIPÒSITS

10598 - ARTIMIN A: Morter impermeable en dipòsits aigua potable i cisternes.
08051 - EPOCRIL FH-3C: Imprimació suports humits de ciment. Base aigua.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: aplicacions especials

ANTICONDENSACIÓ

09032 - CONDENSTOP REVESTIMIENTO: Aïllant tèrmic anticondensació.


PISCINES

09131 - ACUARIS ANTIALGAS: Piscines, antilliscant.


SENYALITZACIÓ

09121 - VIALARTIC: Senyalització de trànsit.


TIXOTRÒPICA ANTITAQUES

01112 - TIXOART INOLORA: Monocapa antitaques sense olor. Base dissolvent.
01015 - TIXOART W: Monocapa antitaques, greix, fum, retolador,... Sense olor. Base aigua.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: morters

10031 - ARTICRIL RESIN 6: Preparació morters hidràulics. Adhesió fons. Dilució 1 / 3 aigua.
10598 - ARTIMIN A: Morter impermeable en dipòsits aigua potable i cisternes.
10593 - ARTIMIX 3: Morter autoextensible per a terres. Anivellació irregularitats.
10594 - ARTIMIX 4: Morter lleuger de restauració. Recuperació de volums. Façanes.
10595 - ARTIMIX 4-BL: Morter blanc de restauració. Recuperació de volums. Façanes.
10596 - ARTIMIX 5: Morter calç sorra en façanes.
10597 - ARTIMIX 5 LISO: Morter calç sorra llis en façanes.
10588 - ARTIMIX 111-2C: Morter flexible impermeabilitzant d'elevat espessor.
10592 - ARTIMIX 20 MICROCEMENTO: Rev.microciment hidraulic. Per realització revest.continus.
10094 - BASE ARTIMIX 4: Pigment ARTIMIX 4.
10095 - BASE ARTIMIX 5: Pigment ARTIMIX 5.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: paviments

06091 - ACIART: Neteja i mordentat de superfícies de ciment.
11031 - ARTICRIL SPORT: Paviments esportius. Base aigua. Colors.
02161 - ARTIDUR A-2C: Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Blanc i colors.
11165 - ARTIDUR X-100 2C: Paviments industrials i pàrquings. Xafable 8 hores. Trànsit 16 hores.
11534 - ARTIPOX AN-2C: Revestiment epoxídic autoanivellant.
11511 - ARTIPOX AS-2C: Pintura epoxídica. Paviments antipols.
11532 - ARTIPOX GLASS-2C: Acabat especular incolor dels processos multicapa.
11531 - ARTIPOX RESIN-2C: impregnació multicapa. Resina de segellat, barreja i farcit amb àrids.
11533 - ARTIPOX RESIN BV-2C: Impregnació epoxi de baixa viscositat. Resina de segellat del suport per a l'obtenció de paviments epoxi continus i sistemes multicapa.
08052 - EPOCRIL 3C: Morter hidràulic epoxi autoextensible. Sòls irregulars.
08051 - EPOCRIL FH-3C: Imprimació suports humits de ciment. Base aigua.
13055 - NEW TEC SUELOS-2C: Pintura sanitària resistent a l'abrasió i contaminació.
09121 - VIALARTIC: Senyalització de trànsit.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: conservació industrial

IMPRIMACIONS

01095 - ARTIBIT: Emulsió bituminosa impermeabilitzant.
12168 - ARTIDUR GALVÁNICO GRIS: Antioxidant de gran duresa. Galvanització en fred.
12512 - ARTIPOX FA - 2C: Imprimació polivalent elevada adherència. Superfícies sense porus.
12115 - ANTIOXIDANTE S / R: Imprimació ferros de ràpid assecat.
08051 - EPOCRIL FH-3C: Imprimació suports humits de ciment. Base aigua.
13051 - NEW TEC ARTIPOX 2C: Tractament anticorrosiu superfícies metàl.liques


ACABATS

02161 - ARTIDUR A-2C: Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Blanc i colors.
12251 - ARTIPOX PDCB-2C: Sobre acer i ciment. Ambients altament agressius i industrials.
01010 - BLINDOX: Convertidor d'òxid.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: New Tec, noves tecnologies (base aigua)

13051 - NEW TEC ARTIPOX 2C: Tractament anticorrosiu superfícies metàl.liques
13035 - NEW TEC BARNIZ MICROCEMENTO: Vernís base aigua. Protecció de paviments.
13015 - NEW TEC ESMALTE: Esmalt polivalent. Nova Generació.
13045 - NEW TEC FACHADAS: Pàtina anticarbonatació. Impermeabilitzant i hidròfug.
13031 - NEW TEC FIXO: Nanopartícules d'elevada penetració. Substitueix Pliolite al dissolvent.
13016 - NEW TEC MADERA: Lasur intempèrie, protecció integral de la fusta.
13033 - NEW TEC PAREDES: Acabat descontaminant en ambients sanitaris i alimentaris.
13016 - NEW TEC PLIOART: Pintura a base de resinas de pliolite. Ideal per façanes.
13025 - NEW TEC PRIMER: Imprimació Multiús. Repintat amb productes mono-bi component.
13032 - NEW TEC SELLADORA: Cobriment i segellat de la fusta.
13055 - NEW TEC SUELOS-2C: Pintura sanitària resistent a l'abrasió i contaminació.
13026 - NEW TEC TRAFFIC: Senyalització viària. Resistència al desgast i embrutiment.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: dissolvents / netejadors

14108 - ARTIGRAS: Netejador de greixos i pintures. Per mans, estris i suports.
14307 - DECAPART: Quitapinturas molt enèrgic. Especial pintures bicomponents.
14103 - DISOLART: Dissolvent assecat ràpid.
14105 - DISOLPOX: Dissolvent epoxídic. Universal enèrgic.
14106 - DISOLPUR: Dissolvent poliuretà.
14101 - DISOLSINT: Dissolvent sintètics. Universal.
14102 - DISOLVENTE INOLORO: Dissolvent inolor.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: aïllament façanes,
qualitat de vida

07033 - ARTIGUM FACHADAS: Acrílic elàstic texturitzat. Absorbeix fissures. Blanc i colors.
07034 - ARTIGUM LISO FACHADAS: Acrílic elàstic. Absorbeix microfissures. Blanc i colors.
15592 - ARTIMIX 9 - 2C: Morter flexible impermeabilitzant. Revestiment plaques aïllants.
15591 - ARTIMIX 9 COLA - 2C: Morter enganxat plaques aïllants.
15594 - ARTIMAT MALLA: Malla estructural de reforç per a processos ARTIMIX.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: massilles en pols,
pasta per farcit i renovació

CONSULTAR
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: complements

06091 - ACIART: Neteja i mordentat de superfícies de ciment.
19095 - ADIFER ACTIVADOR DE HORMIGON: Adecuat per l'oxidació controlada.
19505 - ADITOR PU: Additiu promotor d'adherència sobre superfícies dures i vitrificades.
19094 - ADITOX ACTIVADOR DE OXIDO: Ràpida oxidació enèrgica de superfícies ferroses.
11593 - ANTISKID: Additiu antilliscant de granulomeria controlada. Tot tipus de pintures.
14108 - ARTIGRAS: Netejador de greixos i pintures. Per mans, estris i suports.
11592 - ARTIPOX MC-2C: Massilla mitja canya epoxídica per aplicació en arestes, juntes, sòcols.
14307 - DECAPART: Quitapinturas molt enèrgic. Especial pintures bicomponents.
(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaPRODUCTES: Sistema Tintomètric ARTICOLOR

articolorNOTA: de tots els productes marcats amb el logotip ARTICOLOR disposem de tota la gamma de colors (consultar preus).

fotoPer al subministrament de colors disposem del SISTEMA TINTOMÈTRIC ARTICOLOR. Assistència tècnica per a subministrar qualsevol referència de color. Cartes STANDARD i EXCLUSIVES dels nostres clients.

EL NOSTRE SISTEMA ARTICOLOR PROPORCIONA:
Reproducció exacta de les tonalitats. Rapidesa en les urgències. Mínim nombre de bases: màxima varietat de colors segons gamma de productes.

ARTIC ofereix un servei de colorimetria en una excepcional gamma de productes (SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR), i tenim formulades una gran quantitat de cartes existents al mercat, des de les més universals, com ara RAL, NCS, ACCS, fins a les més específiques, com per exemple RENOVA, COLORS BCN, passant per cartes d’altres companyies i per la nostra pròpia, ARTIC FAÇANES.
fotoTant pel que fa a la producció a la fàbrica com a les màquines tintomètriques dels magatzems, la reproducció dels colors es fa amb el màxim de garanties, ja que tenim personal tècnic especialitzat en tintometria dins de la nostra pròpia estructura reforçat amb tota la maquinària necessària, com per exemple espectrofotòmetres, lectors de color, fonts de llum, etc.
No cal dir que tant les bases com els pigments amb els quals treballem són de la màxima qualitat, i són sotmesos a rigorosos controls de qualitat. A més a més són completament estables a la llum i a l’alcalinitat, i amb una garantia de repetició més que contrastada.
Tot i així, de cada un dels colors que fem en qualsevol dels models esmentats, es fa una extensió que queda desada en el nostre arxiu de colors, cosa que ens aporta a nosaltres i als nostres clients la màxima tranquil.litat.

(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots


català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

Certificacions d’ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA SA 1999:

aenor

applus otec

Ens plau informar-vos que ARTIC disposa de noves certificacions en productes realitzades per:

Laboratori oficial APPLUS – LGAI (Expedient 10/101.925-2052) corresponent a ARTIGUM – PROCES D’IMPERMEABILITZACIÓ ELASTIC dels següents assajos:
1. UNE EN 1928-2000 ESTANQUITAT AL AIGUA
2. UNE EN ISO 527-3 (2003) RESISTENCIA I ESTIRAMENT DE TRACCIÓ
3. UNE EN 1297:2006 ENVELLIMENT ARTIFICIAL A RADIACIÓ UV, TEMPERATURA ALTA I AIGUA

Laboratori oficial O.T.E.C.
4. ARTIDUR A-2C en norma UNE 48274:2003
5. ARTICRIL INTER-EXTER, en norma UNE 48243:2007
6. SILART, en norma UNE 48243:2007

(a-z): llistat per ordre alfabètic PREPARACIONS/IMPRIMACIONS ESMALTS VERNISSOS PINTURES PLÀSTIQUES ECOLÒGIQUES TRACTAMENTS (pedra, formigó,...) REVESTIMENTS FAÇANES IMPERMEABILITZANTS APLICACIONS ESPECIALS MORTERS PAVIMENTS CONSERVACIÓ INDUSTRIAL NEW TEC (noves tecnologies) DISSOLVENTS/NETEJADORS AÏLLAMENT FAÇANES MASSILLES COMPLEMENTS
SISTEMA TINTOMÉTRIC ARTICOLOR CERTIFICACIONS
info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu?

apunta't-hi

foto_pots