català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaARTIPOX RESIN-2C

11531
Impregnació epoxi multicapa. 100 x 100 sòlids. Resina de segellat del suport i base de farciment amb àrids i quars. Exempt de dissolvent. Acabats amb ARTIPOX AS-2C, ARTIDUR, ARTIPOX AN-2C,... Acabats llisos, antilliscants, antilliscants, segons duresa i granulometria d'additius ... Monocolor o acolorits ... Paviments multicapa a base de ARTIPOX RESIN-2C. Impermeabilitza el formigó. Gruixos entre 2 i 5 mm continu. Sense juntes. Fàcil descontaminació a connexions i superfícies verticals, parets. Resisteix a l'abrasió, naus industrials, molls descarrega, rampes, escorxadors, llotges, càmeres frigorífiques, cuines industrials, cellers, tractaments químics de neteja i desinfecció ... COV 16g/l - 2010 500g/l.

icones

DIFERENTS ENVASOS:

Mix 5.5 kgs.
Comp A - 5 kgs. disponible
Comp B - 0.5 kg. disponible
Mix 5.5 kgs. disponible
Mix 1 kg. disponible
Mix 16.5 kgs.
Comp A - 15 kgs. disponible
Comp B - 1.5 kg. disponible
Mix 16.5 kgs. disponible
Mix 1 kg. disponible

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT (COMP A) - FITXA DE SEGURETAT (COMP B)

PRODUCTES info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

foto_pots