català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

icona ARTIBIT

01095

Emulsió impermeabilitzant elàstica bituminosa. Segella micro fissures i porositats. Absorbeix dilatacions d’obres. Sobre formigó, ciment, revestiment interior, aigües industrials, zones ocultes, murs, cimentacions, mitgeres, superfícies asfàltiques deteriorades. Emprimació i acabat. Pot aplicar-se sobre suports humits no entollats. Acabat sobre superfícies asfàltiques. Resistent a la floridura. Resistència a l’alcalinitat i per anar tapat amb morters o enrajolats. Per millorar les resistències mecàniques o per crear ponts d’unió amb morters, espolvorejar amb àrids o grava. COV 3g/l - 2010 140g/l

icones

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

PRODUCTES info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

foto_pots