català | castellano | français | english
logo

coneixem els problemes...
...li oferim les SOLUCIONS

iconaARTIBIT

01095
Emulsió impermeabilitzant elàstica bituminosa. Segella microfissures i porositats. Absorbeix dilatacions d'obres. Sobre formigó, ciment, revestiment interior aigües industrials, zones ocultes, murs, fonaments, mitgeres, superfícies asfàltiques deteriorades. Espolvorejar amb àrid per adherència de morters i altres materials. Imprimació i acabat. Pot aplicar sobre suports humits no entollats. Acabat sobre superfícies asfàltiques. Per millorar les resistències mecàniques barrejar amb àrids i grava. COV 3 g/l - 2010 140 g/l

icones

DIFERENTS ENVASOS:
5 kg.
25 kg.

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

PRODUCTES info EMPRESA
versio_PC
WEB versió clàssica
ecologic
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999
C.I.F.: A-25.437.187
CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17
Tel. (Att. Client): 902.431.250
Fax.: 973.44.50.45
E-mail: info@articsa.net

Segueix-nos a les xarxes socials:

facebook

foto_pots