Segueix-nos a les xarxes socials: facebook WEB versió mòbil mobile
colors

CATALÀ | CASTELLANO | FRANÇAIS | ENGLISH

Productes
(a-z): llistat per ordre alfabètic
PREPARACIONS/IMPRIMACIONS
ESMALTS
VERNISSOS
PINTURES PLÀSTIQUES
ECOLÒGIQUES
TRACTAMENTS (pedra, formigó,...)
REVESTIMENTS FAÇANES
IMPERMEABILITZANTS
APLICACIONS ESPECIALS
MORTERS
PAVIMENTS
CONSERVACIÓ INDUSTRIAL
NEW TEC (noves tecnologies)
DISSOLVENTS/NETEJADORS
AÏLLAMENT FAÇANES
MASSILLES
COMPLEMENTS
Serveis
Domini de sectors
Condicions de venda
PRODUCTES
(a-z): llistat per ordre alfabètic

*L'anagrama identifica els productes que poden ser colorejats en el SISTEMA ARTICOLOR.

Certificacions d’ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA SA 1999:

cert_ISO certificat_APPLUS certificat_OTEC


06091 - ACIART: Neteja i mordentat de superfícies de ciment.
09131 - ACUARIS ANTIALGAS: Piscines, antilliscant.
19095 - ADIFER ACTIVADOR DE HORMIGON: Adecuat per l'oxidació controlada.
19505 - ADITOR PU: Additiu promotor d'adherència sobre superfícies dures i vitrificades.
19094 - ADITOX ACTIVADOR DE OXIDO: Ràpida oxidació enèrgica de superfícies ferroses.
01113 - ANTIOXIDANTE PREART: Imprimació anticorrosiva.
12115 - ANTIOXIDANTE S / R: Imprimació ferros de ràpid assecat.
11593 - ANTISKID: Additiu antilliscant de granulomeria controlada. Tot tipus de pintures.
07031 - ARTEX: Acrílic rugós. Blanc i colors.
07032 - ARTEX LISO: Acrílic. Obres públiques.
01095 - ARTIBIT: Emulsió bituminosa impermeabilitzant.
04021 - ARTICRIL CONCORD: Copolímers. Molt elevat rendiment.
04032 - ARTICRIL INTER-EXTER: Acrílic interior / exterior. Especial airless.
04022 - ARTICRIL MILLENIUM: Copolímers. Blanc i colors. Exteriors agressius.
10031 - ARTICRIL RESIN 6: Preparació morters hidràulics. Adhesió fons. Dilució 1 / 3 aigua.
04023 - ARTICRIL SATIN: Copolímers. Anticarbonatació. Blanc i colors. Exteriors molt agressius.
11031 - ARTICRIL SPORT: Paviments esportius. Base aigua. Colors.
02161 - ARTIDUR A-2C: Poliuretà alifàtic brillant llarga durada. Blanc i colors.
02162 - ARTIDUR A-2C SATIN: Poliuretà alifàtic de llarga durada. Blanc i colors.
12168 - ARTIDUR GALVÁNICO GRIS: Antioxidant de gran duresa. Galvanització en fred.
06164 - ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40: Fixador de poliuretà. Suports disgregats.
11165 - ARTIDUR X-100 2C: Paviments industrials i pàrquings. Xafable 8 hores. Trànsit 16 hores.
14108 - ARTIGRAS: Netejador de greixos i pintures. Per mans, estris i suports.
08021 - ARTIGUM: Elàstic impermeable nova generació. Llarga durada. Blanc i colors.
08023 - ARTIGUM AUTOARMADO: Elàstic flexible a gruix. Colors.
07033 - ARTIGUM FACHADAS: Acrílic elàstic texturitzat. Absorbeix fissures. Blanc i colors.
07321 - ARTIGUM GEL FIX: elastòmetre transparent. Sobre vitrificats i llosetes.
07034 - ARTIGUM LISO FACHADAS: Acrílic elàstic. Absorbeix microfissures. Blanc i colors.
08022 - ARTIGUM TOP: Protecció transitable de nova generació. Blanc i colors.
02117 - ARTILAC AO: Esmalt antioxidant sintètic setinat, blanc i colors.
02115 - ARTILUX AO: Esmalt antioxidant sintètic lluent, blanc i colors.
02118 - ARTILUX MATE AO: Esmalt antioxidant sintètic mat, blanc i colors sota comanda.
08991 - ARTIMAT: Geotèxtil per armat de ARTIGUM.
07991 - ARTIMAT FIX: Geotèxtil armadura ARTIGUM GEL FIX.
15594 - ARTIMAT MALLA: Malla estructural de reforç per a processos ARTIMIX.
10598 - ARTIMIN A: Morter impermeable en dipòsits aigua potable i cisternes.
10593 - ARTIMIX 3: Morter autoextensible per a terres. Anivellació irregularitats.
10594 - ARTIMIX 4: Morter lleuger de restauració. Recuperació de volums. Façanes.
10595 - ARTIMIX 4-BL: Morter blanc de restauració. Recuperació de volums. Façanes.
10596 - ARTIMIX 5: Morter calç sorra en façanes.
10597 - ARTIMIX 5 LISO: Morter calç sorra llis en façanes.
15592 - ARTIMIX 9 - 2C: Morter flexible impermeabilitzant. Revestiment plaques aïllants.
15591 - ARTIMIX 9 COLA - 2C: Morter enganxat plaques aïllants.
10588 - ARTIMIX 111-2C: Morter flexible impermeabilitzant d'elevat espessor.
10592 - ARTIMIX 20 MICROCEMENTO: Rev.microciment hidraulic. Per realització revest.continus.
04033 - ARTIPLUS: Acrílic interior. Especial Airless.
08091 - ARTIPOS 15050: Barrera d'humitats capil.lars.
11534 - ARTIPOX AN-2C: Revestiment epoxídic autoanivellant.
11511 - ARTIPOX AS-2C: Pintura epoxídica. Paviments antipols.
12512 - ARTIPOX FA - 2C: Imprimació polivalent elevada adherència. Superfícies sense porus.
11532 - ARTIPOX GLASS-2C: Acabat especular incolor dels processos multicapa.
11592 - ARTIPOX MC-2C: Massilla mitja canya epoxídica per aplicació en arestes, juntes, sòcols.
12251 - ARTIPOX PDCB-2C: Sobre acer i ciment. Ambients altament agressius i industrials.
11531 - ARTIPOX RESIN-2C: impregnació multicapa. Resina de segellat, barreja i farcit amb àrids.
11533 - ARTIPOX RESIN BV-2C: Impregnació epoxi de baixa viscositat. Resina de segellat del suport per a l'obtenció de paviments epoxi continus i sistemes multicapa.
08061 - ARTIPUR COLORES: Impermeable elàstic de poliuretà xafable.
08065 - ARTIPUR FLEX: Membrana impermeabilitzant contínua d'emulsió acrílica-poliuretà alifàtic.
08063 - ARTIPUR SELLADOR: Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR.
08064 - ARTIPUR SUELOS: Protecció transitable amb abrasió moderada. Colors limitats.
08062 - ARTIPUR TRANSPARENTE: Impermeable elàstic de poliuretà xafable.
07052 - ARTISIL: Pintura mineral al silicat. Pigments inorgànics. Façanes. Ecològica i biodegradable.
07053 - ARTISIL IMPREGNACIÓN: Fixador consolidant a base de silicats i / o diluent del Artisil.
03063 - BARTICRIL PUR: Vernís poliuretà a l'aigua per a formigó, pedra i fusta.
03161 - BARTIDUR A-2C: Vernís poliuretà alifàtic brillant exterior / interior.
03114 - BARTILAC: Vernís sintètic poliuretà setinat.
03111 - BARTILUX: Vernís sintètic brillant exterior / interior.
10094 - BASE ARTIMIX 4: Pigment ARTIMIX 4.
10095 - BASE ARTIMIX 5: Pigment ARTIMIX 5.
06095 - BIOART: Biocida per sanejat de pedres, similars i pintures base aigua.
01010 - BLINDOX: Convertidor d'òxid.
09032 - CONDENSTOP REVESTIMIENTO: Aïllant tèrmic anticondensació.
06181 - CONSOLIART: Impregnació consolidant hidrofugant. Base dissolvent.
06182 - CONSOLIART ANI: consolidant previ a la restauració. Base aigua.
14307 - DECAPART: Quitapinturas molt enèrgic. Especial pintures bicomponents.
14103 - DISOLART: Dissolvent assecat ràpid.
14105 - DISOLPOX: Dissolvent epoxídic. Universal enèrgic.
14106 - DISOLPUR: Dissolvent poliuretà.
14101 - DISOLSINT: Dissolvent sintètics. Universal.
14102 - DISOLVENTE INOLORO: Dissolvent inolor.
05033 - ECOARTIC: Ecològica interiors. Sobre pladur i guixos projectats.
08052 - EPOCRIL 3C: Morter hidràulic epoxi autoextensible. Sòls irregulars.
08051 - EPOCRIL FH-3C: Imprimació suports humits de ciment. Base aigua.
01031 - FIXOART: Fixador acrílic de gran penetració.
02126 - FERROART: Esmalt metàl·lic efecte forja.
06141 - HIDROFUART BIO: hidrofugant fungicida de llarga durada. Invisible.
03112 - INTEMPERIE: Vernís sintètic brillant ambients agressius.
13051 - NEW TEC ARTIPOX 2C: Tractament anticorrosiu superfícies metàl.liques
13035 - NEW TEC BARNIZ MICROCEMENTO: Vernís base aigua. Protecció de paviments.
13015 - NEW TEC ESMALTE: Esmalt polivalent. Nova Generació.
13045 - NEW TEC FACHADAS: Pàtina anticarbonatació. Impermeabilitzant i hidròfug.
13031 - NEW TEC FIXO: Nanopartícules d'elevada penetració. Substitueix Pliolite al dissolvent.
06042 - NEW TEC HIDROFUART W: Hidrofugant siloxanic.
13016 - NEW TEC MADERA: Lasur intempèrie, protecció integral de la fusta.
13033 - NEW TEC PAREDES: Acabat descontaminant en ambients sanitaris i alimentaris.
13016 - NEW TEC PLIOART: Pintura a base de resinas de pliolite. Ideal per façanes.
13025 - NEW TEC PRIMER: Imprimació Multiús. Repintat amb productes mono-bi component.
13032 - NEW TEC SELLADORA: Cobriment i segellat de la fusta.
13055 - NEW TEC SUELOS-2C: Pintura sanitària resistent a l'abrasió i contaminació.
13026 - NEW TEC TRAFFIC: Senyalització viària. Resistència al desgast i embrutiment.
07041 - PÁTINA ACUOSA HIDRÓFUGA L.D.: Fluo-siloxano autorentat de llarga durada.
07132 - PLIOART: Pliolite. Anticarbonatació. Ambients marins i agressius.
06132 - PLIOART BARNIZ IMPREGNACIÓN P: Vernís consolidant de fons.
06131 - PLIOART IMPREGNACIÓN: Sellador de l'absorció de fons pulverulents.
04027 - POLART EXTRA MATE: Copolímers siliconats. Mate. Sense empalmaments.
08121 - PREARTIGUM: Imprimació sobre superfícies ciment, ceràmica porosa, humitats, ...
06093 - SANEART S: Neteja i sanejat de suports amb líquens, algues, fongs...
01111 - SELLADORA PREART: Preparació de guix i fusta. Fàcil poliment.
04041 - SILART: Siliconada multiús. Fons difícils. Calcaris. Blanc i colors.
07022 - SILART WAX: antipintades i anticarteles. No permanent.
06392 - STONEART: Neteja de pedres, marbre porós, obra vista, ...
01112 - TIXOART INOLORA: Monocapa antitaques sense olor. Base dissolvent.
01015 - TIXOART W: Monocapa antitaques, greix, fum, retolador,... Sense olor. Base aigua.
09121 - VIALARTIC: Senyalització de trànsit.
04012 - VINILART MATE SEDOSO: Copolímers vinílics. Mate frontal. Sedositat a contrallum.
04013 - VINYLMAT: Copolímers vinílics. Excel.lent cobriment i rendiment.

Vols rebre les nostres notícies i novetats a la teva bùstia de correu? apunta't-hiARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A. 1999 / C.I.F.: A-25.437.187 / CTRA DE GERB, 51-73 / 25600 BALAGUER
Tel.: 973.45.07.17 / Tlf (Att. Client): 902.431.250 / Fax.: 973.44.50.45 / E-mail: info@articsa.net
PRIVACITAT DE DADES

Disseny Web: DISSENY GRÀFIC LILLET